<p>Ingezonden brief.</p>

Ingezonden brief.

(Eigen foto)
ingezonden brief

‘Aan alle fracties in de nieuwe gemeenteraad...’

  •   keer gelezen   Ingezonden

Geachte leden van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Land van Cuijk,

Graag willen wij u van harte gelukwensen met het vertrouwen dat de inwoners van de nieuwe gemeente Land van Cuijk in u gesteld hebben. In de verkiezingscampagne hebt u aan ons beloofd dat er bij u een open oog en een aandachtig oor zal zijn voor de problemen en de noden waarmee wij als inwoners van onze nieuwe gemeente dagelijks te maken hebben en dat u zult proberen daar slagvaardig mee om te gaan.

Wij zijn zo vrij u, voor u goed en wel begonnen bent, reeds aandacht te vragen voor de signalen die wij als kerkgenootschappen in ons dagelijks werk opvangen, signalen die probleemvelden betreffen die alle partijbelangen te boven gaan. Wij denken hier aan een ruimhartig beleid op het gebied van jeugdzorg, effectieve armoedebestrijding, een menswaardige opvang en begeleiding van vluchtelingen en asielzoekenden. Een goede samenwerking van de diaconie en caritas met de betreffende gemeentelijke instanties en - recent door de coronacrisis schrijnend aan het licht gekomen - meer aandacht voor het grote probleem van eenzaamheid.

Wij hebben er vertrouwen in dat u onze zorgen mee wilt nemen in uw plannen en beraadslagingen en wij zijn graag bereid samen met u op te trekken in de zorg omtrent genoemde probleemvelden.

Met vriendelijke groet,

Namens de Protestantse Gemeente te Boxmeer
Petro Boon, voorzitter
Marise Boon, predikant

Onze Lieve Vrouwe parochie te Boxmeer
Ben Wolbers o.carm., voorzitter
Emilie van der Heijden,
vicevoorzitter

Meer berichten