<p>Moet het leefgebied van ganzen worden verkleind om de verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan?</p>

Moet het leefgebied van ganzen worden verkleind om de verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan?

(Foto: Leon Voskamp)
INGEZONDEN

Vogelgriepvirus; ‘De natuur en het water de schuld geven van de problemen, is de zaak volkomen omdraaien ‘

  •   keer gelezen   Ingezonden

Corona en vooral het virus dat het veroorzaakt heeft ons op zijn minst tijdelijk wakker geschud voor de gevaren van de zoönosen, de ziekten die via virussen van dier op mens overgaan. Op dit moment wordt door virologen gewaarschuwd voor het risico dat het vogelgriepvirus de volgende veroorzaker zou kunnen zijn van een grote epidemie als het overspringt op de mens en er een variant ontstaat die van mens op mens gaat overspringen. Alle reden om nu de epidemie afzwakt vooral niet weer in slaap te vallen.

‘Het overspringen van virussen van dier op mens is in onze regio vanwege de grote varkensdichtheid een extra risico
Mengvat
De omstandigheden waaronder dergelijke virussen goed gedijen zijn tweeledig: heel veel dieren dicht bij elkaar met weinig genetische variatie en dat in een dichtbevolkt gebied. Het huidige vogelgriepvirus, dat nogal agressief is, is volgens een aantal deskundigen dan ook afkomstig van de pluimveehouderij. De verspreiding vindt vervolgens voor een deel plaats door de vogels in de vrije natuur die daar overigens ook en in ongekende mate aan doodgaan. Het overspringen van virussen van dier op mens is in onze regio vanwege de grote varkensdichtheid een extra risico. Varkens en mensen zijn beiden zoogdieren en staan genetisch dichter bij elkaar dan mens en pluimvee. Voor virussen wordt het varken wel een mengvat genoemd.

‘Schuld’
Merkwaardig dan ook dat we een column lezen (Maas Driehoek, editie 13. Publicatiedatum 29 maart 2022) waarin de ‘schuld’ voor de gevolgen van het vogelgriepvirus bij de vogels in de natuur wordt gelegd. Erger nog: er zou te veel ‘waternatuur’ zijn. Water is de allereerste voorwaarde voor leven. Dat we steeds meer problemen krijgen om goed drinkwater te winnen mag onderhand bekend zijn. Dat bijvoorbeeld het waterpompstation in Boxmeer gesloten is omdat er door agrarische activiteiten te veel verontreiniging in het grondwater terecht is gekomen, vooral mest, is ook bekend. Terecht is de overheid dan ook bezig om het water in Nederland meer ruimte te geven. Dat is nodig voor de biodiversiteit maar ook nodig om de basis voor ons drinkwater te beschermen.

Omdraaien
Dat de schrijver van de column zich bezorgd maakt om zijn broodwinning begrijp ik goed. Maar om vervolgens de natuur en het water de schuld te geven van de problemen, is de zaak volkomen omdraaien. Dat landbouw en natuur op elkaar inwerken is zeker. Dat ze samen kunnen gaan als de mens rekening houdt met de natuur moet mogelijk zijn. Daar moet de oplossing gezocht worden. Meer ruimte voor de intensieve veehouderij bepleiten door het verkleinen van de wateroppervlakte waar watervogels zich kunnen ophouden, is een poging om als het mis gaat de schuld daar te leggen waar hij zeker niet ligt.

Theo Wijnhoven, Milieuvereniging Land van Cuijk

Meer berichten