SP: burger laten meepraten over Land van Cuijk.
SP: burger laten meepraten over Land van Cuijk.

SP: burger laten meepraten over Land van Cuijk

  •   keer gelezen   Ingezonden

De SP is altijd heel duidelijk geweest in het standpunt over de samenwerking in het Land van Cuijk. Wanneer er een meerwaarde voor de burger is, dan kunnen wij instemmen met een samenwerking. Als SP willen we weten of de burger deze meerwaarde ook ervaart en daarom willen we de burger daar zonder meer in laten meespreken.

De SP ziet voordelen in minder ambtenaren, minder raadsleden, wethouders, meer efficiëntie in uitvoering van taken en meer inspraak als Land van Cuijk in gezamenlijke regelingen. Nadelen zoals bereikbaarheid van het gemeentehuis zijn op te vangen door buurt- en stadswinkels in meerdere plaatsen en meer digitale verwerking van aanvragen vanuit eigen huis.
In het onlangs gepresenteerde rapport van K+V (een adviesbureau van de gemeentes) staan allerlei plannen die uitgevoerd moeten worden voor een betere samenwerking in het Land van Cuijk. Hierin staan twaalf projecten benoemd waarbij de samenwerking opgezocht moet worden. Hiervoor is wel een extra kostenpost die kan oplopen tot bijna twee miljoen nodig. Dit is klinkklare onzin wat de SP betreft. Veel van deze projecten worden al gedragen door de mensen in de buurten. Hieronder valt bijvoorbeeld Agrifood, Breedband en Toerisme. Nu moet je onderzoeken of er een basis is voor een goede samenwerking in het Land van Cuijk, voordat we in gaan stemmen met de uitvoering van al deze projecten. Door het anders te organiseren kunnen we dit ook voor elkaar krijgen. De SP ziet hier geen projecten waar de burger echt wat aan heeft. Projecten zoals de jeugdzorg zouden bijvoorbeeld juist wel gezamenlijk beter opgepakt moeten worden, maar dit wordt in het geheel niet genoemd in het rapport.
Binnen de raden in het Land van Cuijk is er draagvlak om de projecten uit te voeren maar echte samenwerking wordt vooruit geschoven. Zoals de gemeenten het nu doen, gaan de projecten ons heel veel extra geld kosten. Veel meer dan de al betaalde bijdrage aan de samenwerking wordt van u gevraagd. Zonder echte veranderingen zal de SP geen geld beschikbaar stellen voor de projecten.

SP Boxmeer, SP Cuijk en SP Grave

Meer berichten