Huys Heijen moet een opvanglocatie voor vluchtelingen worden. (foto: Ingrid Driessen)
Huys Heijen moet een opvanglocatie voor vluchtelingen worden. (foto: Ingrid Driessen)
Opvang vluchtelingen en statushouders

'Commissievergadering over AZC Heijen schandalige vertoning' (ingezonden)

  •   keer gelezen   Ingezonden

De commissievergadering van maandag 4 april over de mogelijke komst van een AZC op Huys Heijen is in onze ogen uitgelopen op een schandalige vertoning.

In deze commissievergadering moest het hele plan besproken en "besluitrijp" gemaakt worden voor de raadsvergadering van 18 april. Eerst hebben zeven insprekers serieus hun gevoelens en bezorgdheid geuit, waarna alle fracties hun vragen konden stellen aan burgemeester De Koning (hij is "portefeuillehouder" en verantwoordelijk voor de asielopvang binnen de gemeente) om zo meer duidelijkheid te krijgen in dit zware dossier. Dieptepunt van deze avond was de opstelling van De Koning; hij verdraaide en negeerde ons inziens stelselmatig alle kritische en terechte vragen van raads- en commissieleden. Zelfs een intern politierapport over AZC incidenten veegde hij van tafel.
Er is op die hele avond maar één duidelijk antwoord boven water gekomen, namelijk van dhr. Ploeg namens het COA. Hij stelde duidelijk dat de hele "business case" van het COA uitgaat van minimaal 150 personen voor vijf jaar. Verder is er geen zinnig antwoord gekomen van de burgemeester of de twee ambtenaren. Alles werd ontweken, ontkend, verdraaid of bruut afgekapt. Dit is de ergste vorm van disrespect en manipulatie, temeer er door deze handelswijze geen duidelijke keuze voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad.

Het probleem is namelijk dat de raad na dat raadsbesluit alle controle over het verdere verloop verliest. Alleen de burgemeester en enkele ambtenaren maken dan een bestuursovereenkomst met het COA waarin alles in één keer geregeld wordt. Hier kan de gemeenteraad alleen nog iets van vinden, maar heeft officieel geen enkele invloed meer. Alle bezwaren en zorgen van zowel omwonenden als van de raadsleden kunnen dan zomaar naar de prullenbak worden verwezen zonder dat iemand daar iets aan kan doen. Dat dit een absoluut onwenselijke gang van zaken is blijkt wel uit het feit dat alle raadsfracties zich dezelfde zorgen maken over de volgende essentiële dingen:
• Duidelijk is dat er geen 150 mensen op een humane manier in de schuur passen zoals die nu is;
• We willen geen losse containers rondom een monumentaal kasteel en zeker geen geplande nieuwbouw. Is dit wel noodzakelijk, dan is de locatie per direct ongeschikt;
• De groep is te groot en de samenstelling (met teveel alleen gaande mannen) is onwenselijk direct in de kern van Heijen;
• Er is geen enkele garantie voor een goede beveiliging op en rond het kasteel gegeven, ook is er niets voorzien voor een veiligheidsplan voor het kasteel en de omgeving.

Namens alle bezorgde Heijenaren doen wij een beroep op alle raadsleden van de gemeente Gennep: Laat u niet bedriegen door een incompleet en manipulatief voorstel zonder enige onderbouwing en toezegging. U weet dat u na dit besluit geen enkele zeggenschap meer heeft, maar er wel de verantwoordelijkheid voor draagt voor de volle duur! Maak het door de kiezers aan u gegeven vertrouwen waar.

Heijen Nee tegen AZC: Wilco de Rijck, Rob Sipman, Gijs van Eck, Mathijs Jansen, Marcel Bijlard, Geert Willems, Sjaak Burgman

Meer berichten