Een gezamenlijke toekomst in één gemeente

  •   keer gelezen   Juridisch

LAND VAN CUIJK | De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis kiezen voor een gezamenlijke toekomst. Vanaf 1 januari 2022 willen zij hun krachten bundelen in één gemeente Land van Cuijk. De colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten hebben op dinsdag 3 maart besloten om het herindelingsontwerp 'Prachtig en krachtig vanuit onze kern' aan te bieden aan hun gemeenteraden. De raden besluiten op 26 maart over dit herindelingsontwerp.

De raden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis stelden op 28 oktober 2019 al een herindelingsontwerp vast voor de vorming van de gemeente Land van Cuijk uit deze drie gemeenten per 1 januari 2022. De deur stond open voor Mill en Sint Hubert en Grave om aan te sluiten. Op 30 januari besloot de raad van Mill en Sint Hubert om toe te treden. 

Nieuwe besluitvormingsprocedure
Om de herindeling van de vier gemeenten te realiseren moet een ontwerp worden vastgesteld. Burgemeester Hillenaar, voorzitter stuurgroep Land van Cuijk: "Wij zijn verplicht om het herindelingsontwerp bij te stellen naar een samenvoeging van vier in plaats van drie gemeenten en dit ontwerp opnieuw te laten vast stellen door onze colleges en raden. Dit ontwerp wordt vervolgens ter inzage gelegd voor de samenleving en mede-overheden en de ondernemingsraden wordt opnieuw om advies gevraagd."

Eén sterke gemeente
Door de samenvoeging van de gemeenten ontstaat één krachtige en toekomstbestendige gemeente van ruim 77.000 inwoners en 29 kernen. Als één sterke gemeente kan meer bereikt worden voor de inwoners en heeft het een sterkere positie in regionale, provinciale en landelijke dossiers. 

Ter inzagelegging
De besluitvorming over het herindelingsontwerp door de vier raden vindt plaats op donderdag 26 maart. Op maandag 9 maart wordt een toelichting op het herindelingsontwerp gegeven. Na de besluitvorming volgt een periode van ter inzagelegging. Iedereen kan gedurende acht weken een reactie geven op het ontwerp. Hierover volgt na het besluit van de gemeenteraden meer informatie.
Het herindelingsontwerp is hier te lezen. 

Positie gemeente Grave
De raad van Grave houdt op donderdag 14 mei een inwonersraadpleging over de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Daardoor kan Grave pas per 1 januari 2026 aansluiten bij de dan 4 jarige gemeente Land van Cuijk.

Meer berichten