Hans Lucassen uit Boxmeer schreef het boek 'Uitzien naar Gerechtigheid'. (foto: Ingrid Driessen)
Hans Lucassen uit Boxmeer schreef het boek 'Uitzien naar Gerechtigheid'. (foto: Ingrid Driessen)

Boekwerk Boxmerenaar als inspiratiebron 'om het juiste te doen'

  •   keer gelezen   Kunst en cultuur

BOXMEER | Gerechtigheid. Daar draait het allemaal om in het nieuwste boek van Hans Lucassen. In 'Uitzien naar Gerechtigheid' wil de 65-jarige Boxmerenaar lezers inzicht geven in wat gerechtigheid nu precies inhoudt. Daarbij geeft Lucassen bewust geen leidraad mee, maar wil hij aan de hand van verschillende invalshoeken inspireren 'om het juiste te doen'. "Mensen moeten zich vaker beseffen dat ze mensen moeten behandelen zoals ze zelf ook behandeld willen worden", aldus Lucassen.

Door Martijn Schwillens

'Gerechtigheid is een woord met bijzondere inhoud. Wat is gerechtigheid en hoe kan dit in de praktijk worden gebracht?' Met die vraag opent de flaptekst. "Om een goed antwoord te kunnen formuleren, heb ik een veelvoud aan bronnen geraadpleegd. Gemene deler in het boek is gerechtigheid in de zin dat ieder tot zijn recht komt. Helaas wordt dat niet altijd zo gevoeld of is het niet zo", legt Lucassen uit, die voor zijn pensionering werkzaam was als advocaat. "En zodoende van dichtbij heb gemerkt en gevoeld hoe rechtvaardigheid wordt ervaren door mensen."

Onrechtvaardigheid
Lucassen vervolgt: "In de troonrede van 2013 noemde de koning de term 'participatiesamenleving'. In ons land hebben we ontzettend veel vrijwilligers, mantelzorgers et cetera. Maar bij de keukentafelgesprekken krijgen mensen vaak niet wat echt nodig is in hun situatie. Terwijl huishoudelijke hulp soms een primaire levensbehoefte is. Die mensen voelen zich onrechtmatig behandeld en ervaren een gevoel van onrechtvaardigheid. Wat betekent gerechtigheid in hun dagelijks leven? Het boek dat nu voorligt is een zoektocht geworden naar een antwoord hierop; met inspirerende reisgenoten."

Iconen van gerechtigheid
Die zoektocht bracht Lucassen onder meer langs 'iconen van gerechtigheid' als Nelson Mandela, Gandhi, Titus Brandsma, Moeder Theresa en Malala Yousafzai. "Ik heb me in hun levens verdiept. Zij bewijzen dat hun streven naar gerechtigheid samenhangt met wat er in hun innerlijk leeft. Maar elke dag zijn er mensen opnieuw bezig om die gerechtigheid te vinden. Kijk naar Oost-Aleppo. Het is een cliché, maar goed doen zit in iedereen. Dit boek vertelt je niet hoe je dat moet doen, maar is bedoeld als inspiratiebron om het juiste te doen. Hoe is je levenshouding, ben je betrouwbaar, hoe oprecht ben je en wat is een woord waard? De bankenwereld, sportwereld en Dieselgate (auto's) hebben bewezen dat een woord niet altijd een woord is."

Goed willen doen
Lucassen weet uit eigen ervaring dat mensen vaak een 'grote drempel' ervaren, maar dat het wel kan. "Kijk maar naar de recente vredesovereenkomst in Colombia of de werkzaamheden van een vrijwilliger bij Sint Anna. Zij geven hun eigen tijd in dienst voor anderen. Zij geven hun eigen tijd op in dienst voor anderen. Omdat ze goed willen doen. Als iedereen dat wat meer zou proberen, zijn we al een heel eind op de goede weg." Hij besluit: "Ik hoop dat mijn boek 'Uitzien naar Gerechtigheid' hiertoe kan inspireren."

'Uitzien naar Gerechtigheid' is voor 21,50 euro te koop bij Van Dinter Media in Boxmeer en via www.boekscout.nl.

Meer berichten