<p>De Beeldentuin in Cuijk bevat verschillende beelden van lokale en regionale kunstenaars.</p>

De Beeldentuin in Cuijk bevat verschillende beelden van lokale en regionale kunstenaars.

(Foto: Martijn Schwillens)

Cuijk krijgt elk jaar een nieuwe 'artist in residence'

  •   keer gelezen   Kunst en cultuur

CUIJK | Cuijk krijgt met ingang van het nieuwe jaar een ‘artist in residence’. Beter gezegd, een Kunstenaar van het Jaar. Tegelijkertijd is de gemeente Cuijk tot de conclusie gekomen dat ‘nu niet gewenst is’ om een kunstadviescommissie nieuw leven in te blazen. Wel zal een kleine werkgroep worden geformeerd om de ‘artist’ te kiezen.

Door Martijn Schwillens

Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar riep de gemeenteraad op om te onderzoeken of een ‘artist in residence’ een toevoeging zou kunnen vormen voor de lokale cultuur. Dit leverde een positief advies op. Een vrijwillige werkgroep -bestaande uit de wethouder, de nog aan te stellen cultuuraanjager en een vertegenwoordiger van Stichting Cultureel Hart Cuijk - zal nu aan de slag gaan om voor 2021 een Kunstenaar van het Jaar te kiezen. “Deze kunstenaar krijgt de opdracht om en op basis van een thema één of meerdere kunstwerken te maken”, schrijft cultuurwethouder Joost Hendriks (CDA). Het gaat hierbij om elke kunstvorm: beeldend, literatuur, schilderkunst, fotografie et cetera. Ook het thema voor 2021 is al bekend: ‘Afscheid van Cuijk’ (doelend op de gemeentelijke herindeling per 2022). De kunstenaar krijgt een vergoeding voor zijn kunstwerk. Die kan oplopen tot drieduizend euro. “Wij verwachten van de kunstenaar wel dat hij of zij een maatschappelijke inspanning levert die bijdraagt aan kennismaken met of het bevorderen van deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten”, stelt Hendriks. De gemeente denkt hierbij aan workshops op scholen of activiteiten bij de dagbesteding.

‘De Kunstenaar van het Jaar krijgt de opdracht om en op basis van een thema één of meerdere kunstwerken te maken’

Kunstadviescommissie
De gemeente Cuijk voelt er niets voor om opnieuw een kunstadviescommissie in te stellen. Alleen Sint Anthonis heeft er op dit moment nog eentje, de kunstadviescommissie van Mill en Sint Hubert is ‘in ruste’. “Het is evident dat na de herindeling de verschillende commissies tegen het licht worden gehouden en opnieuw worden vormgegeven of komen te verdwijnen”, aldus de gemeente.

De werkgroep Kunstenaar van het Jaar zal in het eerste kwartaal van 2021 van start moeten gaan. De eerste ‘artist’ zal zodoende in het voorjaar worden benoemd.

Meer berichten