Ingrid Voncken nieuwe preses Het Petershuis

  •   keer gelezen   Kunst en cultuur
GENNEP - Ex-wethouder Ingrid Voncken wordt de nieuwe voorzitter van de Professor Johan Peters Stichting. Het huidige CDA-raadslid neemt op 12 januari de voorzittershamer over van Leny Bonarius, die na 18 jaar haar bestuursfuncties beëindigt.

Van die periode was Leny Bonarius de laatste tien jaar voorzitter. Eerder bekleedde zij de functie van secretaris. Als voorzitter maakte Bonarius zich er sterk voor om de historische collectie op een eigentijdse en museumwaardige wijze te presenteren. Eind 2013 zag zij die wens gehonoreerd toen de nieuwe inrichting in Museum Het Petershuis voltooid werd. Ook werden onder Bonarius' voorzitterschap het openingstijden verruimd en groeide het aantal vrijwilligers. Volgens de scheidend voorzitter wordt de toename van het aantal bezoekers een voorname taak voor de komende jaren.

[image=295982]

Dat zou dan gaan gebeuren onder het bewind van Ingrid Voncken, die als wethouder onder andere kunst en cultuur in haar portefeuille had. De politica begint voor oertuiging aan haar nieuwe taak.Als inwoonster van de gemeente Gennep heeft zij ervaren dat de inwoners in de regio zich verbonden voelen met de stad, de dorpen en hun historie. "Het leeft echt. Kijk eens hoe mensen zich hebben ingespannen om de oude Martinustoren in oude luister te herstellen. Denk aan de stadsgidsen en de mensen die met de archeologie bezig zijn. Het museum kan een spil zijn in al die activiteiten”.
Meer berichten