'Leiding van De Weijer is ongeschikt'

  •   keer gelezen   Kunst en cultuur
BOXMEER - Cultureel Centrum De Weijer moet een nieuwe weg inslaan om in de toekomst financieel quitte te kunnen draaien. Dat schrijft het bestuur van De Weijer in een beleidsbrief aan wethouder Hendriks (Kunst en Cultuur) van de gemeente Boxmeer. Het bestuur van De Weijer liet vanochtend (donderdag 12 januari) weten uiterlijk medio 2012 alle taken neer te zullen leggen.

[image=194375]

Wethouder Hendriks bertreurt het vertrek van het voltallige bestuur van De Weijer, maar vindt dat het cultureel centrum in Boxmeer een meer commerciële weg moet inslaan om in de toekomst financiëel en organisatorisch te kunnen overleven. "Er ligt een mooie uitdaging", aldus Hendriks. "Het persbericht waarin het vertrek van het bestuur van De Weijer wordt aangekondigd, geeft wel een heel eenzijdig beeld. Er gaat een lange weg van pappen en nathouden aan vooraf. Het is veelzeggend dat de personeelskosten bijna 70% van de gehele kostenpost zijn! Dat moet toch veel beter kunnen?"

Veelzeggend
In de beleidsbrief onderschrijft het bestuur van De Weijer dat 'ingrijpende juridische, personele en organisatorische maatregelen en investeringen nodig zijn om een meer commercieel ingericht centrum te realiseren en vorm te geven'. Veelzeggend in dat kader is dat directeur Gerard Beijers van De Weijer de uitkomsten van de 'quick scan' (onderzoek naar de mogelijkheden van meer 'cultureel ondernemerschap door en voor De Weijer, red.) niet heeft mogen inzien voordat het bestuur van De Weijer met de beleidsbrief kwam. "De huidige organisatie en leiding van De Weijer zijn niet geschikt noch ingericht voor cultureel ondernemerschap", luidt één van de conclusies uit de beleidsbrief.

Commercieel
"Er zal sowieso commerciëler gedacht moeten gaan worden. Er liggen in ieder geval alternatieven en ik denk dat het mogelijk moet zijn om De Weijer zonder al teveel gemeenschapsgeld overeind te houden", besluit Hendriks.
Meer berichten