'Opheffing De Weijer is politieke keuze'

  •   keer gelezen   Kunst en cultuur
BOXMEER - Behoud van De Weijer en een goede oplossing voor het personeel. Die twee punten staan hoog op het prioriteitenlijstje van voorzitter Han van den Bosch van Stichting De Weijer. “Het zal een hele taak worden om de opheffing voor 1 oktober te realiseren.”

[image=211780]

“De brief (waarin de gemeente Boxmeer De Weijer verzoekt de opheffing van de stichting in gang te zetten, red.) heeft ons niet verbaasd, wel de toonzetting”, vertelt Van den Bosch. “Nadat de politiek in Boxmeer zich eind 2011 had uitgesproken over een meer commerciële invulling voor De Weijer, was voor ons al duidelijk dat wij - met onze vrijwilligersorganisatie - dat niet zouden kunnen realiseren. Zeker omdat Meander in de toekomst mogelijk als huurder afvalt en de subsidie alleen maar verder afneemt. En dan heb ik het nog niet gehad over een taakstelling voor een extra bezuiniging van twee ton over twee jaar en de slechte isolatie en bijbehorende stookkosten. Dat is gewoon erg lastig. Maar ik wens een commerciële partij veel succes, want laat duidelijk zijn dat ik hoop dat De Weijer behouden kan blijven voor Boxmeer. Die verantwoording, op de voorwaarden zoals ze zijn gesteld door de gemeente Boxmeer, kunnen wij als Stichting De Weijer echter niet dragen. Uiteraard willen wij wel hierover meedenken. Naast behoud van De Weijer voor Boxmeer zetten wij er vol op in dat een goede oplossing gevonden wordt voor het personeel (tien man, red.).”

Wrang
Het besluit van de gemeente is volgens Van den Bosch extra wrang omdat De Weijer financieel zwarte cijfers schrijft. “Over 2011 hadden we een klein overschot en ook de begroting voor 2012 is helemaal dekkend. Helaas hebben we daarvoor de theateractiviteiten moeten schrappen. Dat De Weijer nu opgeheven moet worden, is dan ook geen besluit van onze kant, maar een politiek besluit. Niet alleen van het college, maar zeker ook van de raad. Blijkbaar geven ze in Boxmeer minder om kunst en cultuur dan in andere gemeenten!”
Eén misverstand wil Van den Bosch graag nog uit de wereld helpen: “Er wordt constant gesproken dat het personeel van De Weijer werkt met een welzijns-cao, waardoor de horeca niet rendabel zou zijn. Horeca is echter slechts één van de vele werkzaamheden en zeker niet de hoofdtaak van het personeel. Dat is multiple inzetbaar. Daarnaast kan De Weijer rekenen op vele vrijwilligers. Het is maar de vraag of die ook willen meehelpen als een commerciële partij straks de boel heeft overgenomen.”
Meer berichten