Onthulling kunstwerk DwarsDeurCuijk

  •   keer gelezen   Kunst en cultuur
CUIJK - Meer dan 350 inwoners van Cuijk, Katwijk, Linden, Beers, Haps, Vianen en Sint Agatha hebben in het kader van het kunstontmoetingsproject DwarsDeurCuijk de afgelopen vier maanden samengewerkt aan één groot kunstwerk, dat op maandag 18 juni om 16.15 uur in het gemeentehuis van Cuijk onthuld zal worden.

[image=216287]

Meer dan 35 gebruikte deuren, afkomstig uit woningen in de Valuwe die in opdracht van Mooiland Maasland gesloopt worden ten behoeve van nieuwbouw, krijgen in het kunstwerk een tweede leven. De deelnemers aan het kunstontmoetingsproject DwarsDeurCuijk hebben in de eerste maanden van 2012 in kleine groepjes de deuren bewerkt. Zij hebben nagedacht over de vraag wat hen onderling bindt en wat hen verbindt met dit kleine stukje Brabant. Vervolgens hebben zij hun ideeën samen vorm gegeven op de deuren.

Kamerscherm
In de hal van het gemeentehuis zijn de deuren onderling verbonden tot één reusachtig groot kamerscherm. In de gebruikte materialen, technieken en thema’s zien we de diversiteit van de Cuijkse gemeenschap terug. Dat er sterke verbondenheid is tussen de inwoners blijkt wel uit het grote aantal deuren dat ‘vriendschap’ als thema heeft. De diversiteit van de gemeenschap wordt letterlijk als kleurrijk ervaren en ook als zodanig weergegeven. Individuele zorgen en tegenslagen zijn in het kunstwerk verwerkt. De makers hebben soms letterlijk hun hart gelucht en hun zorgen gedeeld in de groep waarin ze aan ‘hun’ deur werkten. Werken aan de deur werd daardoor ook: verwerken.

[image=216288]

Samenleven
DwarsDeurCuijk is onderdeel van het streven van de provincie Noord-Brabant om zich in 2013 kandidaat te stellen als culturele hoofdstad van Europa voor 2018. Het hoofdmotto daarvoor is ‘De kunst van het samenleven’, een actueel en urgent Europees thema. Met DwarsDeurCuijk is daar zowel letterlijk als figuurlijk invulling aan gegeven.
DwarsDeurCuijk zou nooit van de grond zijn gekomen zonder de financiële ondersteuning van het Oranje Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Buurtcultuurfonds van de provincie Noord-Brabant. Het project is ook gesteund door verschillende lokale organisaties, instellingen en bedrijven.
De belangrijkste bijdrage is echter geleverd door al die mensen die in kleine groepjes op verschillende plaatsen in de gemeente Cuijk avonden of dagen gewerkt hebben aan hun deur. Het doel was om elkaar te leren kennen door samen bezig te zijn. Of elkaar béter te leren kennen. Jong en oud, allemaal inwoners van de gemeente Cuijk, hebben elkaar gevonden en samen iets bijzonders tot stand gebracht. DwarsDeurCuijk opent daarmee de deur naar het hart van onze gemeenschap.

Onthulling
Het resultaat van dit kunst-ontmoetingsproject wordt op maandag 18 juni om 16.15 uur onthuld door burgemeester Wim Hillenaar in de raadzaal van het gemeentehuis in Cuijk.
Het kunstwerk is tot 9 juli tijdens openingsuren van het gemeentehuis te zien in de hal.
Bij de onthulling wordt ook een boek gepresenteerd over het ontstaan van het kunstwerk. Dit boek is vanaf 18 juni voor 10,00 euro te koop bij de receptie van het gemeentehuis. Degenen die hebben meegewerkt aan het kunstwerk krijgen bij de onthulling een exemplaar overhandigd.
Meer berichten