Nog één keer kermistent in Middelaar

  •   keer gelezen   Kunst en cultuur
MIDDELAAR - Na overleg tussen de Gemeente Mook en Middelaar, de dorpsraad Middelaar Plasmolen, het bestuur van MFC de Koppel en Schutterijvereniging Gilde 'Sint Sebastianus' is besloten om dit jaar voor het laatst een tent te plaatsen tijdens de kermis in Middelaar.

[image=216944]

Nadat de evenementenvergunning in eerste instantie was geweigerd, heeft de gemeente een overleg geïnitieerd om afspraken te maken met alle betrokken partijen over het plaatsen van de kermistent. Omdat de situatie op dit moment voor alle partijen nieuw is, is besloten om dit jaar als overgangsjaar te zien.

Kermisfeest
De gemeente wil benadrukken dat de vergunning in eerste instantie niet is geweigerd omdat het feest niet in MFC de Koppel wordt gehouden. De grond waarop de tent komt te staan is verpacht aan de kermisexploitant, waardoor de gemeente geen vergunning voor de grond kan verstrekken. In samenspraak met de kermisexploitant is afgesproken dat de tent dit jaar nog op het kerkplein kan komen te staan. "Tevens is de afspraak gemaakt dat het kermisfeest volgend jaar in, of in samenspraak met, MFC de Koppel georganiseerd zal worden. Dit zodat deze prachtige nieuwe locatie optimaal benut kan worden", aldus de gemeente Mook en Middelaar.
Meer berichten