Aanleg gasleiding in volle gang

  •   keer gelezen   Opmerkelijk
LANDHORST – Shovels, rupskranen, transportwagens en andere speciale werktuigen bewegen sinds begin april als driftige mieren over een langgerekt lint door het Peelgebied onder Landhorst, Oploo en Westerbeek. En achter deze sleuvengravers komt een tweede lichting met boorploegen en lassers.

[image=213225]

[image=213227]

Allen werken aan een megaproject, namelijk de Noord Zuid Route van de Gasunie, een 500 km lang gasleidingnetwerk tussen Scheemda in Groningen en Schinnen in Zuid-Limburg.
Nadat in 2010 en 2011 al twee fases werden afgerond, is Gasunie nu bezig met de derde fase, een 65 km lang traject tussen Odiliapeel en Melick.

[image=213229]

[image=213230]

Voor het leggen van de nieuwe leiding (diameter 1,22 m) wordt over het tracé de teelaarde afgegraven en zorgvuldig opgeslagen. Ook wordt een zandbaan gemaakt, om schade door zwaar transport te voorkomen. Als de buizen ter plaatse zijn, worden ze langs het tracé in stukken aan elkaar gelast en vervolgens in de sleuf gelegd. Bij wegen en bijvoorbeeld het defensiekanaal wordt de buis door speciale boorploegen onderdoor getrild of geboord. Na afronding van de werkzaamheden wordt de grond teruggeplaatst.

[image=213232]

De Noord-Zuid Route is onderdeel van een groter gasleidingsnetwerk dat door heel Europa loopt. Gas afkomstig van onder andere Noorwegen en Rusland stroomt vanaf het compressorstation Groningen naar het 500 km verderop gelegen Schinnen. In het voorjaar van 2013 moeten de werkzaamheden afgerond zijn, waarna de leiding per 1 oktober in gebruik kan worden genomen.


Meer berichten