Sint Anna Boxmeer doneert aan Make-A-Wish

  •   keer gelezen   Opmerkelijk
Namens Stichting Woonzorgcentrum Sint Anna uit Boxmeer hebben zuster Maria Biemans, vrijwilligster Nelly Bouwmans en medewerker Miranda Derks een cheque ter waarde van 3.220 euro overhandigd aan Make-A-Wish Nederland. Tweeënnegentig medewerkers hebben hun kerstpakket omgezet in een donatie. Met dit bedrag kan Make-A-Wish allerliefste wensen van kinderen met levensbedreigende ziektes in vervulling laten gaan.

[image=198837]

Make-A-Wish ontvangt geen overheidsbijdrage, daarom zijn donaties als deze noodzakelijk om het werk voort te kunnen zetten.
Stichting Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum waar wonen en werken vanuit de christelijke identiteit centraal staat met als corebusiness welzijn, wonen en zorg. Er zijn 180 bewoners, 280 medewerkers en bijna 100 vrijwilligers. Sint Anna stelt medewerkers elk jaar in de gelegenheid om het kerstpakket om te zetten in een donatie voor het goede doel. Het centrum doet dit elk jaar omdat mensgericht zijn en delen in de weelde vanuit de christelijke mensvisie van Sint Anna belangrijke waarden zijn.

Meer berichten