'Bewoners bepalen aanpak van politie in wijk'

  •   keer gelezen   Politie
CUIJK - Bewoners van de Cuijkse wijk Padbroek hebben voortaan eigen inbreng in de problematiek die door de politie en gemeente in de wijk aangepakt moeten worden. “Bij het project ‘Buurt Bestuurt’ bepalen wijkbewoners zelf, elke maand weer, wat aandacht van de politie en/of BOA’s vergt”, vertelt wijkagent Alex Gijsbers.

[image=222786]

“Eén keer in de maand komen we met het wijkpanel (anders dan de wijkraad, red.) bij elkaar. Zij geven dan een top-3 van problemen aan waarmee de politie en gemeente aan de slag gaan”, legt Gijsbers uit. “In dit geval gaat het om hoge snelheid van auto’s in de wijk en bij scholen, zwerfvuil en hangjeugd. Om te laten zien dat het ons menens is, ben ik meteen met een BOA op stap gegaan. Het dumpen van vuil in de bosjes of het verkeerd aanbieden van vuilnis, is een grote ergenis. Dit pakken we nu dus ook aan. Boosdoeners krijgen één waarschuwing, de volgende keer volgt een boete. En de verkeerssnelheid bij de school hebben we gelaserd. Acht op de tien automobilisten die te hard reden, bleken ouders van leerlingen! Dat probleem willen we dus samen met de school gaan tackelen. Ook met de hangjeugd gaan we in gesprek.”
Hij vervolgt: “Maar volgende maand kan de top-3 zo weer anders zijn. Kan dan om hardrijden in het Hazeleger of een andere straat gaan, om donkere plekjes in een bepaald deel van de wijk (die is opgedeeld in zeven delen plus De Messemaker, red.) of bijvoorbeeld vernielingen of te hoge begroeiïng. Bewoners hebben dankzij ‘Buurt Bestuurt’ zelf invloed op het omhoog tillen van het veiligheidsniveau in de wijk.”

Succesfactor
Gijsbers weet dat het succes van dit project valt of staat bij de communicatie en betrokkenheid van de wijk. “Wat we doen, moeten we delen met de wijkbewoners en anderen, zodat ze weten en zien dat we met de voorgedragen problematiek aan de slag gaan.”
Als de pilot een succes is, ziet Gijsbers het project graag uitgebreid worden in andere delen van Cuijk en plaatsen in de regio.

Panelleden gezocht
De politie zoekt nog bewoners die lid willen worden van het wijkpanel. Interesse? Mail naar .
Meer berichten