Gericht huurwoningen bouwen voor jongeren, was één van de onderwerpen tijdens het afgelopen week gehouden Politiek Café in Boxmeer. (foto: Ingrid Driessen)
Gericht huurwoningen bouwen voor jongeren, was één van de onderwerpen tijdens het afgelopen week gehouden Politiek Café in Boxmeer. (foto: Ingrid Driessen)
Samenwerking Land van Cuijk

'Braindrain Land van Cuijk is niet te stoppen, maar...'

  •   keer gelezen   Politiek

BOXMEER | De gemeente Boxmeer heeft geen klip-en-klare oplossing voor de massale uittocht van jongeren uit het Land van Cuijk. De zogeheten 'braindrain' naar de Randstad en grote steden laat zich volgens wethouder Peter Stevens (CDA) lastig ombuigen. "Maar dat wil niet zeggen dat we niks kunnen doen. Het staat hoog op de agenda bij alle collega's in het Land van Cuijk", verzekert hij.

Door Martijn Schwillens

Per duizend HBO+ afgestudeerden uit het Land van Cuijk vertrekken er momenteel maar liefst 741 definitief uit de regio (braindrain). De Cuijkse burgemeester Wim Hillenaar noemde dit onlangs in De Maas Driehoek 'één van de grootste uitdagingen van de toekomst voor deze regio'. De provincie Brabant stelde eerder echter 'dat het een vaststaand feit is'. Volgens Stevens ligt de waarheid in het midden. "Jongeren trekken nu eenmaal weg om te studeren en komen minder gemakkelijk terug als ze klaar zijn. Dat is inderdaad een gegeven, maar dat wil niet zeggen dat je er helemaal niks aan kunt doen", stelt Stevens. "Wij hebben een pakket maatregelen. Daarmee halen we ze niet allemaal terug, maar het leidt er uiteindelijk hopelijk wel toe dat een bepaalde groep in de toekomst zegt: 'Ik werk in Utrecht of Eindhoven, maar woon heerlijk in de rustige omgeving van Boxmeer of het Land van Cuijk.' Zeker jongeren denken niet in grenzen of afstanden, wel in perspectief."

Maatregelen
Stevens overlegt een lijstje met een vijftal maatregelen. Hij erkent dat ze niet per definitie zijn ontwikkeld om de braindrain deels de kop te kunnen bieden, maar ze passen volgens de wethouder wel prima in beleid dat de jongeren enthousiast kan maken om voor de regio Boxmeer te kiezen als plek om te wonen of werken. "Neem onze CPO-projecten waardoor starters met korting op de grond kunnen bouwen. In Beugen, Rijkevoort en Holthees is het een groot succes gebleken en ook in Maashees wordt nu een CPO-project opgestart. Dit heeft de gemeente Boxmeer geld gekost, maar je krijgt er wel het nodige voor terug. Kleinere kernen blijven op deze manier leefbaar."
Onderwijs speelt volgens Stevens ook een belangrijke rol. "We zijn aan het proberen om een dependance van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) naar Boxmeer te halen, mogelijk gekoppeld aan het ROC. Hierdoor houd je mogelijk jongeren hier en haal je nieuwe studenten naar Boxmeer toe." Zodoende gelooft hij ook in het Stagebureau Land van Cuijk. "Want zij zijn in staat om de jeugd aan deze regio te koppelen in de vorm van stages bij bedrijven. Hopelijk kunnen zij daar dan blijven na hun studie."

Reëel blijven
Gericht betaalbare huurwoningen bouwen voor jongeren, zoals afgelopen week tijdens het Politiek Café bij Riche aan bod kwam, start-ups door jonge ondernemers stimuleren en 'je nadrukkelijker opstellen als voorstad van Nijmegen en Venlo' moeten eveneens jongeren stimuleren om hier te wonen als zij elders een baan vinden. "Maar we moeten wel reëel blijven. We kunnen nu eenmaal niet altijd hetzelfde bieden als een stad. Dat moet ons er echter niet van weerhouden om vaker te vertellen wat we hier wél allemaal hebben. Want het Land van Cuijk is een prachtig, groen gebied waar je goedkoper kunt wonen dan in de grote stad."

Meer berichten