De raad en het college over HANSA en transparantie
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Impressie van hoe het Hansa Oncology Clinics in Boxmeer had moeten worden.
Impressie van hoe het Hansa Oncology Clinics in Boxmeer had moeten worden.

De raad en het college over HANSA en transparantie

  •   264 keer gelezen   Politiek

BOXMEER | De gemeenteraad gaf dinsdagmiddag een toelichting op de algemene beschouwingen. Een van de besproken onderwerpen was het HANSA-dossier. Na zeven jaar stilzwijgen, is afgelopen 1 juli de geheimhouding van het dossier afgehaald. Hoe staat het er nu voor met de transparantie?

PK-Fractievoorzitter Han Welbers begint tijdens de toelichting van de algemene beschouwingen over het HANSA-traject. ''Er zijn veel uren in dit traject gestoken, het heeft negen ton gekost. We kunnen wel concluderen dat het oncologisch ziekenhuis er niet meer gaat komen. Het wordt tijd dat we de inwoners van Boxmeer gaan uitleggen hoe dit zo ver heeft kunnen komen.'' De fractie schrijft in haar algemene beschouwing aan het college; ''Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij wetgeving bepaalt dat de informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Wij roepen u daarom op, indien het nodig is dat iets niet openbaar kan zijn, dit schriftelijk aan ons te onderbouwen.''

WOB-verzoek van de SP
De SP heeft via een WOB-verzoek inzage gekregen in stukken over dit onderwerp. Zo stond een van de besluiten die ingezien kon worden met het WOB-verzoek niet op de de openbare besluitenlijst. Fractievoorzitter van de SP, Johan Koelman:''Het college verzuimde antwoorden te geven op vragen van de SP, ondanks de toezegging transparantie in dit huis aan te brengen. De transparantie is dit jaar ver achter gebleven. Relevante informatie voor raadsbesluiten zijn vaak pas op het laatste moment toegevoegd aan de vergaderstukken. Het college heeft een informatieplicht richting de raad. Die actieve informatieplicht blijft wat de SP betreft, ook achter in het HANSA-dossier. Correspondentie over 2013 en 2014 vanuit het HANSA-dossier is nog altijd niet gedeeld met de raad, dit ondanks verzoeken hiertoe. Een onderzoek naar de gehele gang van zaken rondom HANSA wordt door de SP aanbevolen. Te pas en te onpas werd door het college geheimhouding opgelegd. De SP wil een duidelijke regeling wanneer geheimhouding opgelegd wordt. Geheel zoals de wet het voorschrijft. Op welke passage en om welke reden tot welk moment, dus de geheimhouding vervalt enkel door het verstrijken van de tijd.''

Reactie wethouder
Wethouder Peter Stevens, met het HANSA-dossier in de portefeuille: ''Ik heb overleg gehad met mensen van HANSA en aangegeven wat we willen. We willen de teveel betaalde btw terughebben, en daarna willen we verder gaan. Dat is allemaal niet gebeurd, dat klopt. Dat wil niet zeggen dat we nu stil zitten, maar dat we zoeken naar mogelijke partijen. Ik mag geen namen noemen, maar we kijken of er nog iets mogelijk is. We hebben binnenkort gesprek met de gedeputeerde om te kijken of we de profilering kunnen aanpassen. We moeten wel even kijken met zijn allen wat we hiermee willen en wat de consequenties zullen zijn, de voor- en nadelen, enzovoorts. De faillissementen zijn uitgesproken en openbaar, dat wordt afgehandeld door de curator. Daarbij verbaas ik me dat hier een bedrag van negen ton wordt genoemd, ik heb hier een bedrag van 807.000 euro staan.''

Negen of acht ton?
''Er is 807.000 euro betaald aan Zernike'', aldus Toon Cornelissen, raadsgriffier. ''Daarnaast is een ton betaald aan Minase, een bureau dat de gemeente begeleidde bij het terughalen van subsidies in dit project. Dat heeft een ton gekost en nauwelijks iets opgeleverd. Bij elkaar opgeteld, kom je uit op negen ton.''


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5092957&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661552&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087098&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099673&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>