Wethouder Joon. Foto: Diana Derks.
Wethouder Joon. Foto: Diana Derks.

Wethouder Joon over de Begroting van Grave

  •   keer gelezen   Politiek

GRAVE | "Het gaat goed met Grave, de begroting is financieel sluitend. Het sociale domein kent onzekerheden en er bestaat nog steeds een kans dat we de positieve saldi van de komende jaren moeten aanspreken." Het zijn de eerste zinnen uit het begrotingsrapport 2017 van de gemeente Grave.

Door: Annelies Graafsma.

Wethouder Jeroen Joon (VVD) legt in een notendop uit waar het in deze begroting om gaat. 'We hebben de kadernota (doel en plannen gemeentelijk beleid; red.) vertaald naar een begroting. Er zijn onzekerheden, vooral in het sociaal domein. Als een jeugdige veel zorg nodig heeft, kost dat veel geld. Ook zijn we afhankelijk van het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering. Omdat we nog maar kort de zorg voor ouderen en jongeren regelen, kunnen we niet overzien wat dit over de jaren heen aan zorgkosten met zich meebrengt.'

Scheepswerf
'We zijn "behoudend blij" met de rechterlijke uitslag over de scheepswerf (gemeente niet schuldig aan faillissement; red.). Het heeft veel mensen hun baan gekost, maar de uitspraak had niet duidelijker kunnen zijn', aldus Joon.

Eerdere bezuinigingsvoorstellen teruggedraaid
Joon: 'Omdat we er financieel beter voorstaan draait de gemeenteraad een aantal zaken terug. De gemeenteraad heeft gekozen om het budget voor het groenonderhoud te verhogen met € 110.000,=. Maar scheer niet alle groen over één kam; waar kan een natuurlijke uitstraling prima zijn en waar spelen kinderen en moet onkruid weg? We zetten alsnog in op mensen die bereid zijn om een deel van natuur mee te verzorgen. Op sommige plekken kan dat niet, dan zijn wij aan zet'. Joon benadrukt: 'Het is een zoektocht; waar kunnen we de verantwoordelijkheid bij de inwoners leggen en waar is de overheid verantwoordelijk voor?'.

Aanpassing subsidiebeleid
Eerdere bezuinigingsplannen gingen over het terugdraaien van subsidies voor sportclubs, culturele organisaties en evenementen. Joon hierover: ''Nu we er beter voorstaan, heeft de raad besloten minder te bezuinigen. Wethouder Daandels heeft met een klankbordgroep de systematiek van subsidieverstrekking herijkt. Het gaat niet langer om bezuiniging maar om een eerlijke verdeling van de subsidies. De basketbal is een binnensport en heeft bijvoorbeeld minder kantineopbrengsten of opbrengsten uit sponsoring. Een voetbalvereniging heeft dat wel. We gaan werken met stimuleringssubsidies en contractsubsidies. Bij het eerste moeten we denken aan stimuleren van milieubewustheid en gezondheid. Bij contractsubsidie wordt een tegenprestatie gevraagd, bijvoorbeeld een Harmonie die een aantal optredens verzorgt.''

Inkomsten
Joon: ''ruim 90 procent van ons budget bestaat uit bijdragen van het Rijk. Je kunt er bijna niet op sturen. Van het ene op het andere jaar kan wetgeving veranderen. Dit jaar pakt het goed voor ons uit. De OZB gaat omhoog. Andere belastingen worden gecorrigeerd met de inflatie.'' Op 8 november wordt de begroting in de gemeenteraad besproken.

Meer berichten