Gemeentehuis in Boxmeer.
Gemeentehuis in Boxmeer.

Boxmeer verlaagt maximum eigen bijdrage Wmo

  •   keer gelezen   Politiek

BOXMEER | De maximale eigen bijdrage voor individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf is met ingang van 1 januari 2017 verlaagd. De gemeente Boxmeer willen hiermee voorkomen dat sommige inwoners een onevenredig hoge bijdrage moeten betalen. 

De maximale kostprijs voor de begeleidingsproducten in de Wmo is per 1 januari gesteld op 150 euro per periode van vier weken per klant. Dit in tegenstelling tot de huidige maximale eigen bijdrage die nu afhankelijk van het begeleidingsproduct en de draagkracht van de klant kan oplopen tot maximaal 1100 euro per product. 
Door de kostprijs van alleen de begeleidingsproducten aan te passen blijft het beleidsuitgangspunt "de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten" intact. 
Hoewel de maatregel geldt voor alle doelgroepen gaan vooral de mensen die voorheen veel meer dan 150 euro aan eigen bijdrage betaalden er het meest van merken. Zij gaan (aanzienlijk) minder betalen voor de eigen bijdrage begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. 

Draagkracht
Het CAK berekent de draagkracht per huishouden. Dit betekent als mensen meer kunnen dragen en zij ontvangen naast de genoemde begeleidingsproducten nog andere aanvullende ondersteuning vanuit de Wmo, zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, dan betalen zij ook hiervoor een eigen bijdrage. Alleen als het inkomen dit toelaat dan blijft ook in de nieuwe situatie vanaf 2017 een hogere eigen bijdrage dan 150 euro mogelijk als er nog gebruik gemaakt wordt van andere Wmo-voorzieningen dan begeleiding. 
Uitgangspunt bij de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage is de kostprijs van de voorziening en de vastgestelde maximale eigen bijdrage op jaarbasis via het CAK. Het CAK stelt de maximale eigen bijdrage per 4 weken vast en int deze ook voor gemeenten in Nederland. Het CAK heeft op haar website www.hetcak.nl een rekentool beschikbaar waarbij op basis van het inkomen de maximale eigen bijdrage per periode van 4 weken (13 perioden per jaar) kan worden vastgesteld.
Recent heeft het Rijk aangegeven de parameters voor het berekenen van de draagkracht via het CAK aan te passen, zodat met name meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd een verlaging in de eigen bijdrage zullen gaan merken. Deze wijziging komt bovenop de maatregel die de gemeenten in het Land van Cuijk gezamenlijk vanaf 2017 hebben genomen. De mensen die nu in Boxmeer begeleiding ontvangen in het kader van de Wmo zijn via een brief persoonlijk op de hoogte gebracht van deze beleidswijziging. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met de gemeente Boxmeer via tel. (0485) 58 59 11.

Meer berichten