Wethouder Eric Daandels.
Wethouder Eric Daandels.

Grave: wethouder Daandels voor 'supermarktdilemma' geplaatst

  •   keer gelezen   Politiek

GRAVE | Projectontwikkelaar Reggestede Invest uit Lochem heeft onlangs een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een winkelruimte op het 'Van der Venne-terrein', eerder bekend als tuincentrum, aan de Mgr. Borretweg te Grave. Het zou hierbij gaan om de verplaatsing en mogelijk uitbreiding van een bestaande supermarkt in Grave.

Door Annelies Graafsma

Bij een vergelijkbare aanvraag in Grave, besloot het college van B en W om het onderzoeksbureau DTNP, dat eerder al onderzoek deed in verband met een Regionale detailhandelsvisie Land van Cuijk, een nader onderzoek te laten doen gericht op Grave.
In zijn raadsinformatiebrief van 22 december jl. informeerde wethouder Erik Daandels (CDA) de gemeenteraad over de conclusies van DTNP. "Er is geen uitbreidingsruimte voor supermarkten in Grave. In het kader van de centrumontwikkeling en de keuze die is gemaakt om historisch Grave verder te ontwikkelen, is het wenselijk de detailhandel daar te versterken", aldus Daandels.

Ontevreden
DTNP zag twee potentiële locaties in het centrum: in de omgeving van De Lunette (misschien een optie voor het Arsenaal, red.) en bij Prinsenstal waar dit jaar begonnen wordt met het slopen en (ver)bouwen van woningen.
Aanwonenden willen tegenover De Maas Driehoek nog niet op de aanvraag reageren. Ze zijn wel op de hoogte en duidelijk niet gelukkig met een supermarkt. Hen werd tot nu toe voorgehouden dat er woningen zouden komen. Op vragen aan Daandels over hoe hij gaat reageren op de omgevingsvergunning was bij het ter perse gaan van deze krant nog geen reactie. Wat moet het zwaarst wegen: het ingezette beleid gericht op het versterken van een aantrekkelijke historisch centrum met economische aantrekkingskracht of de ruimte die het bestemmingsplan biedt? Een beslissing die veel vraagt van de bestuurlijke kwaliteit van de wethouder. Wordt vervolgd.

Meer berichten