De gemeente Boxmeer wil meewerken aan een vergunning voor de tijdelijke opvang De Ark bij Julie Postel in Boxmeer.
De gemeente Boxmeer wil meewerken aan een vergunning voor de tijdelijke opvang De Ark bij Julie Postel in Boxmeer.

'Tijdelijk woon-zorgcomplex kan niet worden gesloopt'

  •   keer gelezen   Politiek

BOXMEER | De gemeente Boxmeer wil een vergunning verlenen aan Erfgoedinstelling Julie Postel (EJP) om de tijdelijke woonvoorziening bij De Ark tot 2022 te continueren. "De tijdelijke opvang is nog steeds noodzakelijk voor het bieden van voldoende woonruimte binnen het woon-zorgcomplex en kan nog niet worden gesloopt", aldus het Boxmeerse college van B en W.

Aanwonenden van Julie Postel zijn fel gekant tegen verlenging van het gebruik. Zij pleitten al sinds 2015 voor handhaving van de 'illegale' bebouwing en beroepen zich op door wethouder Jos de Graaf (CDA) gedane beloftes in 2008 dat de bebouwing 'net langer dan vijf jaar zou zijn'. De gemeente Boxmeer bevestigt dat het gebouw eigenlijk in 2013 verwijderd zou moeten worden. "Tot medio 2014 is sprake geweest van nieuwbouwplannen. Deze zijn in vergevorderd stadium besproken met de gemeente Boxmeer en ook het vergunningentraject is hiervoor opgestart. Door veranderingen in de Nederlandse zorgwetgeving, waaronder de wijziging van financiering van de zorg en scheiding van wonen en zorg, en doordat de economische situatie en in het bijzonder de huizenmarkt dramatisch zijn gewijzigd, waren de geformuleerde visie en het opgestelde bedrijfsplan niet meer uitvoerbaar", verduidelijkt het Boxmeerse gemeentebestuur. "Erfgoedinstelling Julie Postel en woonzorg- centrum Sint Anna zagen zich genoodzaakt hun visies en bedrijfsplannen te evalueren en opnieuw vast te stellen. Deze ontwikkelingen hebben er aan bijgedragen dat de tijdelijke opvang de 'De Ark' nog steeds noodzakelijk is voor het bieden van voldoende woonruimte binnen het woon-zorgcomplex en nog niet kan worden gesloopt. Aangezien de termijn voor de tijdelijke vergunning inmiddels is verlopen, is het noodzakelijk een nieuwe omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aan te vragen. Voorliggende onderbouwing voorziet hierin."

Lees meer in nieuwsblad De Maas Driehoek van dinsdag 7 maart.

Meer berichten