Gemeente Boxmeer wil tijdelijke opvang senioren in stand houden, aanwonenden zijn fel gekant.
Gemeente Boxmeer wil tijdelijke opvang senioren in stand houden, aanwonenden zijn fel gekant.

'Vergunningsprocedure rond De Ark is misleidend'

  •   keer gelezen   Politiek

BOXMEER | Aanwonenden van de Julie Postel in Boxmeer zijn fel gekant tegen het voornemen van het Boxmeerse college van B en W om het tijdelijke woon-zorgcomplex De Ark op het terrein voor nog eens zes jaar te continueren. "Acties sinds 2015 om de gemeente Boxmeer en Julie Postel tot integer handelen te bewegen, hebben nog geen succes gehad", schrijft Wiek Timmermans namens aanwonenden van Julie Postel.

Julie Postel kreeg in 2008 een vergunning om een tijdelijk wooncomplex (De Ark) te realiseren. "Die tijdelijkheid is toentertijd meermaals benadrukt. Ook door wethouder Jos de Graaf (CDA)", stelt Timmermans, die al in 2015 opriep tot ontmanteling van het sinds 2013 (gedoogde) complex en in juni 2016 aangifte deed. In een brief aan de gemeenteraad noemt Timmermans het handelen van de gemeente 'frauduleus'. "Verstrengelingen over en weer belemmerden onafhankelijkheid en voorkeursbehandelingen liepen daardoor uit de hand. (...) Mijn acties -sinds mei 2015- tot integer handelen hebben nog geen succes gehad. Integendeel, het lijkt op een doofpotproces."

Bezwaar
De gemeente Boxmeer wil de bebouwing op het terrein nu nogmaals voor zes jaar vergunnen. "Tijdelijke opvang bij De Ark is nog steeds noodzakelijk voor het bieden van voldoende woonruimte binnen het woon-zorgcomplex en kan nog niet worden gesloopt", aldus B en W.
Tegen het voornemen om een vergunning tot 2022 te verlenen, is door Timmermans inmiddels een zienswijze ingediend. "De vergunningsprocedure is misleidend en er op gericht een onrechtmatige situatie op oneigenlijke wijze te verlengen."

Meer berichten