De vestiging van supermarkt Lidl op de plaats van het belastingkantoor in Gennep is een stap dichterbij gekomen. (foto: Jos Gröniger)
De vestiging van supermarkt Lidl op de plaats van het belastingkantoor in Gennep is een stap dichterbij gekomen. (foto: Jos Gröniger)

Rechter ziet geen bezwaar tegen komst Lidl in Gennep

  •   keer gelezen   Politiek

GENNEP | De kans dat supermarktketen Lidl zich gaat vestigen in het voormalige Gennepse belastingkantoor is een stap dichterbij gekomen. Indien Lidl met de buurtbewoners van het pand op de hoek Europaplein en de Duivenakkerstraat tot overeenstemming komt, mag verder gegaan worden met de plannen.

Door Jos Gröniger

De gemeente Gennep verleende op 25 juni 2015 een omgevingsvergunning voor de bouw van een supermarkt op de plaats van het oude belastingkantoor. Omwonenden tekenden tegen dat besluit bezwaar aan waarna een beroep is ingesteld. Op maandag 13 februari deed de Rechtbank Limburg in Maastricht uitspraak in dat beroep.

Ruimte voor parkeren
Daarbij werd onder andere aandacht besteed aan de vorm van het laad- en losdock en de aanlegvergunning (wegens archeologie). In de uitspraak van de rechter kwam het aspect parkeren het meest uitgebreid aan de orde. De rechter concludeert dat in de directe openbare omgeving voldoende plek gevonden kan worden om in de parkeerbehoefte te voorzien.
Uit het in oktober 2010 door de Gennepse gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Gennep-Noord is overigens gebleken dat de locatie van het voormalige belastingkantoor de bestemming 'gemengd' heeft. Dat betekent dat de functie supermarkt op het perceel van toepassing is. In de afgelopen week verzonden raadsinformatiebrief schrijft het college 'in theorie zou een willekeurige ondernemer een supermarkt kunnen beginnen in het leegstaande belastingkantoor'.
Het bestemmingsplan Gennep-Noord zit wat dat betreft op één lijn met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014, waarin de omgeving Europaplein 'overig bebouwd gebied' genoemd wordt. In het dat woon/werkgebied kan daarom een supermarkt gevestigd worden.
Wethouder Jan Welles (KERN) kan nog geen termijn noemen waarop Lidl de bouw van de supermarkt start. Dat hangt af van de nog te doorlopen procedures.

Meer berichten