Schriftelijke vragen D66 Gennep over in- en uitrit voor vrachtverkeer op de Brabantweg.
Schriftelijke vragen D66 Gennep over in- en uitrit voor vrachtverkeer op de Brabantweg.

D66 Gennep 'boos' over uit- en inrit Brabantweg

  •   keer gelezen   Politiek

GENNEP | D66 Gennep wil van het college van B en W in het Niersstadje weten welke discussie vooraf is gegaan aan het uiteindelijke besluit om een uit- en inrit op de Brabantweg te realiseren tegen de zin van omwonenden in.

Tegenover het Spoorwegje heeft de gemeente Gennep op de Brabantweg een uit- en inrit voor zwaar (container)vrachtverkeer gerealiseerd. Paul Wessels van D66 wil nu van het college van B en W weten of zij (ook) van mening is dat de aanleg van de in-/uitrit 'als een volkomen verrassing wordt ervaren', dat bewoners op deze manier 'boos en verontrust' worden en er bij aanwonenden vraagtekens ontstaan over geluidshinder en verkeersveiligheid. "En het vertrouwen van burgers op de proef wordt gesteld", aldus Wessels, die van B en W inzage in de gevolgde procedure eist en ook het adviesrapport van de politie (met betrekking tot de verkeersveiligheid) wil zien. Wessels tot slot: "Dit najaar is, naar aanleiding van een klachtbrief van omwonenden, al eens aangegeven dat een uitrit op de Brabantweg geen oplossing is gezien zo'n ontsluiting op één van de drukste wegen in Gennep de verkeersveiligheid niet ten goede komt en ook niet past in ons beleid 'Duurzaam Veilig/CROW."

Meer berichten