Pilot voor nieuwe bedrijvigheid in leegstaande gebouwen in het Boxmeerse buitengebied.
Pilot voor nieuwe bedrijvigheid in leegstaande gebouwen in het Boxmeerse buitengebied.

Pilot: nieuwe bedrijvigheid in lege gebouwen buitengebied

  •   keer gelezen   Politiek

BOXMEER | Het Boxmeerse college van B en W wil in een pilot nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied toestaan in leegstaande gebouwen met een agrarische bestemming. De pilot wordt samen met de provincie uitgevoerd. Start ups die agrifood-gerelateerd zijn, kunnen gebruik maken van de regeling. Wethouder Peter Stevens (CDA): "Met deze pilot onderzoeken we of we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de leegstand."

"Startende ondernemers kunnen op deze locaties laagdrempelig ideeën ontwikkelen en uitproberen en nieuwe bedrijvigheid draagt bij aan het behoud van de leefbaarheid en voorkomt verrommeling van het buitengebied", vervolgt Stevens. "Bij de afspraken hoort ook een kwaliteitsverbetering van het gebouw na vijf jaar."
Het voorstel, dat donderdag 23 maart wordt besproken in de gemeenteraad, is een uitbreiding van het bestaande beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB). Om dit mogelijk te maken wordt er gewerkt met een omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijkend planologisch gebruik.
Voor verruimd VAB-beleid wordt ook een maximale oppervlaktemaat voorgesteld van 400 m2. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om een bedrijfsverzamelgebouw te vestigen. In dat geval mag maximaal 2.0000 m2 hiervoor worden gebruikt. Start ups die agrifood-gerelateerd zijn, kunnen gebruik maken van de regeling. Garagebedrijven, detailhandel, autosloperijen, timmerbedrijven en kantoren worden hiervan uitgezonderd.
De bevindingen van deze pilot worden in een inspiratiebox opgenomen die andere gemeenten kan helpen bij het tegengaan van de steeds grotere leegstand in het buitengebied.

Leegstand
Uit een door de ZLTO in samenspraak met de gemeente uitgevoerde inventarisatie blijkt dat op dit moment 144 locaties in de gemeente leegstaan of anders in gebruik zijn met een oppervlakte van 13 ha. Volgens cijfers van Alterra zullen tot 2030 in totaal 217 locaties met een oppervlakte van 27,7 ha leegkomen.

Meer berichten