De (kleinere) buitensportverenigingen in de gemeente Cuijk vrezen voor leegloop van hun leden als de contributie noodgedwongen verhoogd moet worden door bezuinigingen op de buitensportaccommodaties.
De (kleinere) buitensportverenigingen in de gemeente Cuijk vrezen voor leegloop van hun leden als de contributie noodgedwongen verhoogd moet worden door bezuinigingen op de buitensportaccommodaties.

'Bezuiniging wordt Cuijkse sportclubs door de strot gedouwd'

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | De buitensportverenigingen in de gemeente Cuijk maken bezwaar tegen het besluit om een bezuiniging van ruim 40.000 euro door te voeren op de buitensportaccommodaties. Ook laken zij de communicatie met wethouder Maarten Jilisen (Liberaal LvC). "Wij ervaren een dergelijke werkwijze als 'iets door de strot douwen' en hoort inziens niet bij goed besturen", aldus vice-voorzitter Werner Branje, die vanavond namens alle buitensportclubs insprak bij de raadscommissie.

Door Martijn Schwillens

"In het hele voorstel wordt op geen enkele wijze waardering uitgesproken voor die honderden vrijwilligers die week in week uit er voor zorgen dat meer dan 3.000 inwoners van onze gemeente gemiddeld twee keer per week kunnen trainen en één keer per week een wedstrijd kunnen spelen", stelt Branje, die namens de clubs zijn ongenoegen uitte over de manier waarop de laatste maanden met hen is gecommuniceerd. "Tot op heden hebben wij nog geen enkele reacties mogen ontvangen op onze brief van 23 januari." Daarin wordt onder meer de druk op vrijwilligers benoemd en opgeroepen tot een dialoog. "Vrijwilligers die het mogelijk maken dat naast de 3000 sportende inwoners er ook nog een veelvoud van deze 3000 aan supporters, ouders, grootouders, broertjes en zusjes op een gezonde en positieve manier met elkaar in contact zijn. Het college gaat volstrekt voorbij aan de tijd en inspanning die dat vraagt van onze vrijwilligers. In de ogen van het college is er ruimte en tijd genoeg om allerlei andere klussen er bij te nemen."

'Onjuiste cijfers'
De gemeente Cuijk is van mening dat er ruim 40.000 euro bezuinigd kan worden op de buitensportaccommodaties omdat de huren in Cuijk (en contributies) lager zijn dan elders in Nederland. "Er wordt niet ingegaan op waarom de huren en contributies lager liggen", vindt Branje. "Bovendien klopt de benchmark helemaal niet. Er is niet uitgegaan van de juiste cijfers. Bijvoorbeeld de contributie bij JVC en SIOL is hoger dan wel gelijk aan de landelijke norm."
Kleinere sportclubs vrezen voor hun voortbestaan en grotere clubs voor het weglopen van leden als contributies verhoogd moeten worden om de hogere huren te compenseren. "Maar bij bijvoorbeeld zwemvereniging Merlet heeft een contributieverhoging al geleid tot een daling van het ledenaantal", zegt Branje, die tot slot wethouder Jilisen oproept: "Stop met besturen van achter het bureau en ga met de clubs in gesprek."
De gemeenteraad van Cuijk buigt zich maandag 3 april over het bezuinigingsvoorstel.

Meer berichten