De gemeenteraad buigt zich donderdag 30 maart over 'Hart van Mook'.
De gemeenteraad buigt zich donderdag 30 maart over 'Hart van Mook'.

Hart van Mook: 'Uitvoerig stilgestaan bij zienswijzen'

  •   keer gelezen   Politiek

MOOK | Het Mookse college van B en W houdt vast aan het voornemen om het plan 'Hart van Mook' door te voeren zoals het in eerste instantie is voorgesteld. "Het is een plan voor de hele gemeenschap, maar wij hebben uiteraard wel uitvoerig stilgestaan bij de ingediende zienswijzen", benadrukt wethouder Geertjan Wienhoven (DGP).

Door Martijn Schwillens

Op de hoek van de Groesbeekseweg en Koning Julianastraat moet binnen een jaar begonnen worden met de bouw van een complex met 24 zorgunits voor dementerenden, dertien ouderenwoningen, drie patiowoningen en vijf eengezinswoningen. "Het plan voldoet aan de ladder van duurzame verstedelijking en past prima binnen de omgeving en de regio. Het past ook goed binnen onze structuurvisie", verduidelijkt Wienhoven, die tevens aangeeft dat er veel aandacht zal worden besteed aan het parkeren. "Daar moeten extra voorzieningen voor komen en die komen er dan ook, bijvoorbeeld op de Gelrestraat. Ook voeren we deels een blauwe zone in, zodat mensen er altijd terecht kunnen met hun auto."

'Bouwmassa'
In totaal zijn 63 zienswijzen (bezwaren) ingediend. Wienhoven wil er geen waardeoordeel aanhangen. "Ik weet niet of dat veel of weinig is", zegt hij. Veel van die zienswijzen gingen over de 'bouwmassa'. Tegenstanders zien niks in de hoogte van het gebouw zo dicht op de winkels en het gezondheidscentrum. "De meningen zijn verdeeld, maar de overlast door de vierde bouwlaag is minimaal", meent Wienhoven. "Er wordt gesproken over een enorme bouwmassa, maar de hoogte van het gebouw komt straks gewoon overeen met die van China Garden (aan de Rijksweg) en het gemeentehuis."
De gemeenteraad komt donderdag 30 maart te spreken over Hart van Mook. De coalitiepartijen DGP, PvdA en GroenLinks zijn voor.

Meer berichten