Bullfighters is één van de kleine sportclubs die naar eigen zeggen hard geraakt zouden worden door een huurverhoging.
Bullfighters is één van de kleine sportclubs die naar eigen zeggen hard geraakt zouden worden door een huurverhoging.

'Juist oog voor mogelijke problematiek van sportclubs'

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | Wethouder Maarten Jilisen (Liberaal LvC) herkent zich niet in het beeld dat de buitensportverenigingen naar buiten proberen te brengen over de bezuinigingsmaatregel. Die zijn fel gekant tegen een bezuiniging van 40.000 euro op alle buitensportaccommodaties. "Er ligt een voorstel voor dat oog heeft voor de mogelijke problematieken van de verenigingen", stelt Jilisen.

Hij verduidelijkt: "In het proces om de taakstelling te realiseren zijn drie informatiemomenten met de buitensportverenigingen geagendeerd geweest: een startbijeenkomst, het doornemen van de stand van zaken in bijzijn raad en een slotbijeenkomst. Bij alle momenten zijn de verenigingen aanwezig geweest. Het college heeft daarnaast met een duidelijk antwoord gereageerd op een gezamenlijke brief van de verenigingen, waarin werd gevraagd hoe het verdere proces zou worden vormgegeven", benadrukt Jilisen. De sportverenigingen hadden vorige week bij een inspraakmogelijkheid tijdens een raadscommissievergadering nog aangegeven dat niet met hen is gecommuniceerd.
Ook de veronderstelling dat de gemeente Cuijk heeft aangegeven dat de contributies bij Cuijkse sportclubs lager is dan elders in het land, is volgens Jilisen onjuist. "De gemeente geeft niet aan dat de contributies lager liggen. In het raadsvoorstel geeft het college aan dat de vergoedingen voor gebruik van de accommodaties lager liggen dan gemiddeld."
De gemeente Cuijk wil een bezuiniging van 40.000 euro realiseren door de huren van de sportparken flink te verhogen. De kleinere buitensportverenigingen in de gemeente Cuijk vrezen voor hun voortbestaan als de gemeente vasthoudt aan die bezuinigingsopdracht. "Maar juist bij dit voorstel wordt een waarde gehangen aan de zelfwerkzaamheid van alles clubs."
De raad buigt zich maandag 3 april over het voorstel.


Meer berichten