CDA-fractie maakt zich hard voor fietspad Maasbrug

  •   keer gelezen   Politiek

BOXMEER | De afgelopen weken heeft CDA raadslid Jan Stoffelen namens CDA Boxmeer bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de verbreding van het fietspad dat ligt op de Maasbrug tussen Oeffelt en Gennep.

De antwoorden van het College geven aan dat via een bestuurlijke lobby bereikt wil worden dat de provincies Noord-Brabant, Limburg en Rijkswaterstaat dit plan zullen gaan uitvoeren.
De inspanningen van het College zijn erop gericht om dit knelpunt op de provinciale agenda's te krijgen. Daarbij zijn op dit moment de gemeenten Gennep en Boxmeer, de GGA (gebiedgerichte aanpak verkeer en vervoer) Noordoost-Brabant, het RMO (regionaal mobiliteitsoverleg) Noord-Limburg en beide provincies (ambtelijk) betrokken. Er is geconstateerd dat er een raakvlak is met het koploperproject Oeffelt (korte termijnoplossing voor de hoogwaterveiligheid in het Maasheggengebied Oeffelt/Vortum). Het verzoek is doorgestuurd naar de CDA fractie van de Provinciale Staten. Namens de Statenfractie is nu toegezegd dat het verzoek op een daartoe geschikt moment voorgelegd wordt aan het provinciaal Bestuur.

Meer berichten