Raadslid Bongers houdt Graafs college spiegel voor

  •   keer gelezen   Politiek

GRAVE | In de gemeenteraad van afgelopen week stelde Leon Kamps (VPGrave) vragen over de intentieverklaring die wethouder Daandels (CDA) sloot met bouwbedrijf Van Wanrooij: 45 woningen op het terrein van basisschool De Sprankel.

Door: Annelies Graafsma

Wethouder Daandels ziet in de intentieovereenkomst geen belemmering om met anderen in gesprek te gaan. Kamps wijst hem er op dat dit juridisch lastig zal worden. Ben Litjens (Keerpunt 2010) vraagt naar de Lovendaalsingel: "Liggen de werkzaamheden stil"? "De grond is te nat", aldus Daandels, "na een paar zonnige dagen kunnen we verder; omwonenden zijn tevreden".

'Tropische' regenbuien noodzaken anders naar de waterhuishouding te kijken. Overlopende riolen, kelders vol grondwater en hemelwater dat panden in de binnenstad binnenstroomt'; Grave heeft een serieus waterprobleem. De oplossing zal extra geld kosten. Ook dit 'klimaatprobleem' moet wethouder Daandels zien op te lossen.

Het lijkt of alle complexe dossiers op het bordje van Daandels liggen. Maar het voorgaande valt in het niet bij het 'snippergroen-dossier'. Eerder gaf de raad de rekenkamercommissie opdracht de afhandeling van dit dossier te onderzoeken. De rekenkamer oordeelde vernietigend, over de controlerende functie van de gemeenteraad, en over de opstelling van het college. Wethouder Daandels zegt toe de aanbevelingen van de rekenkamer op te pakken. Nadat Daandels heeft gereageerd, vraagt Hennie Bongers (Keerpunt 2010) een schorsing. Daandels' reactie is voor de oppositie onbevredigend. Een motie van wantrouwen volgt. Bongers maakt duidelijk hoe het hem spijt dat het zover heeft moeten komen: "Met wat meer begrip en meer toezeggingen van het college had deze motie achterwege kunnen blijven". De motie haalt het niet. De gehele coalitie stemt tegen en wethouder Daandels kan verder, met het snippergroendossier en al die andere complexe dossiers in zijn portefeuille.

Meer berichten