De gemeenteraad van Boxmeer. (archieffoto: Jeff Meijs)
De gemeenteraad van Boxmeer. (archieffoto: Jeff Meijs)

CDA wil weten of er genoeg seniorenwoningen zijn in Boxmeer

  •   keer gelezen   Politiek

BOXMEER | De CDA-fractie in de gemeente Boxmeer wil weten of er voldoende geschikte seniorenwoningen aanwezig zijn in de gemeente. Raadslid Sonja Stevens heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.

Stevens wil van B en W weten hoeveel rollator- en rolstoelgeschikte huizen in Boxmeer beschikbaar zijn in zowel de particuliere woonmarkt als in de sociale huursector. Ook wil zij weten wat de verhouding vraag-aanbod is qua geschikte zorgwoningen en hoeveel Wmo-beschikkingen worden gegeven bij de gemeente 'omdat inwoners letsel oplopen door het niet op tijd zorggeschikt maken van de woning'. "De behoefte aan geschikte en aangepaste woningen neemt toe", stelt Stevens, die benadrukt dat de kosten om inwoners te stimuleren om hun woning (preventief) aan te passen naar een levensloopbestendige woning vaak minder zijn dan de kosten voor Wmo-aanvragen die volgen uit het niet aanpassen.

Meer berichten