De gemeente Bergen werkt aan wegenonderhoud. In Afferden wordt de Dorpsstraat opgeknapt.
De gemeente Bergen werkt aan wegenonderhoud. In Afferden wordt de Dorpsstraat opgeknapt.

CDA Bergen wil strakke bedrijfsvoering sociaal domein

  •   keer gelezen   Politiek

BERGEN | Het CDA wil dat de Rekenkamer een kort onderzoek uitvoert naar de wijze waarop het college van B&W de financiële beheersing van de kosten van het sociale domein heeft geregeld.

'Over het jaar 2016 hebben we pas sinds kort de beschikking gekregen over cijfers. Dat moet beter. De raad kan zijn controlerende taak alleen goed uitvoeren als ook tussentijds financiële informatie beschikbaar is.' stelt CDA fractievoorzitter Jacob Knoops. Ondanks hogere uitgaven voor met name de jeugdzorg kan de gemeente Bergen de kosten voor het sociaal domein opvangen binnen de totale gemeentelijke begroting. Daarvoor moet de eerder gevormde reserve wel worden aangesproken. Dat blijkt uit de jaarrekening 2016 die het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Mee- of tegenvallers
Na de eerdere aankondiging van mogelijke tekorten door wethouder Roefs (PK) is het CDA opgelucht over de cijfers die nu voorliggen. Het CDA wil dat de gemeente tijdig kan inspelen op eventuele mee- of tegenvallers in de toekomst. Dat vereist een strakke bedrijfsvoering. Het college van B&W kondigde eerder een aantal verbetermaatregelen aan. Het CDA wil nu dat de rekenkamer de genomen maatregelen toetst, eventuele aanvullende adviezen geeft en hierover op korte termijn rapporteert aan de gemeenteraad.

Gemeenteraad
Op 11 juli vergadert de gemeenteraad over de jaarrekening en het voorstel van het CDA om de rekenkamer in te schakelen.

Meer berichten