Rapport samenwerking Land van Cuijk aangeboden aan raden

  •   keer gelezen   Politiek

LAND VAN CUIJK | De vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk hebben in de zomer van 2016 besloten een verkenning uit te voeren naar de 'voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking.' Het rapport dat hieruit kwam is nu aan de gemeenteraden aangeboden.

Bij dit verkennende onderzoek naar de regionale bestuurlijke toekomst, is gekeken naar alle mogelijke scenario's, zoals zelfstandigheid, bestuurlijke fusie en innovatieve vormen van samenwerking. Het bureau Berenschot heeft het conceptrapport "Een ongekende bestemming?" (inclusief oplegbrief en bijlagen)aangeboden aan de vijf gemeenteraden.

Toekomst
Onderdeel van de verkenning is een advies van procesbegeleider Peter van der Velden met betrekking tot de toekomst van het Land van Cuijk.

Bespreken
Tijdens een extra werkbijeenkomst op woensdag 30 augustus 2017 bespreken de gezamenlijke raden het conceptrapport en het advies. Het definitieve rapport is kort daarna beschikbaar.

Besluit
Op 20 september 2017 nemen de vijf gemeenteraden een besluit over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk.

Meer berichten