Veel Limburgers betalen teveel WOZ belasting.
Veel Limburgers betalen teveel WOZ belasting.

Duizenden Limburgers betalen teveel WOZ

  •   keer gelezen   Politiek

REGIO | Huiseigenaren in Limburg dreigen fors gedupeerd te worden. De Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) zorgt voor 30 van de 33 Limburgse gemeenten voor de inning van de WOZ. Door 11.000 eigenaren werd tegen die aanslag bezwaar aangetekend. Ongeveer 4.000 eigenaren lieten zich bijstaan door een gespecialiseerd bureau. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht ontvangen dergelijke bureaus standaard een vergoeding (250,- euro) van de gemeente voor gehonoreerde bezwaren.

Door Rolf Krijnen

Deze bureaus leveren o.a taxatierapporten aan en hun inzet is gratis voor huiseigenaren. Vorig jaar werd in 80% van de bezwaren, ingediend door een gespecialiseerd bureau, de burger in het gelijk gesteld. Dit jaar is dat waarschijnlijk nog maar twintig procent omdat de BsGW dit jaar haar werkwijze verandert.

In ieder geval een van de bureaus is inmiddels voor de burgers naar de rechter gestapt

Bezwaren worden in het belang van de burger zeer snel afgehandeld. Dat lijkt erg mooi, maar het tegendeel is waar. Door de sterk verkorte procedure van afhandeling zijn bureaus niet in staat tijdig taxatierapporten aan te leveren.
Het gevolg is een reeks van afwijzingen. Na vragen gesteld door de fractie KERN Bergen hierover, wijzen de BsGW en B&W van Bergen erop, dat burgers zelf gratis bezwaar kunnen maken. Echter de kosten voor de aanlevering van een taxatierapport komen dan wel voor rekening van die burger.
De beste manier om de kosten voor de gemeente én de burgers te beperken zijn zorgvuldige en kwalitatief betere taxaties door de gemeenten.
In ieder geval een van de bureaus is inmiddels voor de burgers naar de rechter gestapt.
Dit bureau heeft gevraagd om alle onzorgvuldig tot stand gekomen afwijzingen terug te verwijzen naar de BsGW. De rechter doet naar verwachting eind september uitspraak.
''Wij hebben met dat bureau afgesproken, dat zij ook alle eigenaren die zelf bezwaar hebben gemaakt en een afwijzing hebben gekregen, alsnog kosteloos zullen meenemen in een beroepsprocedure bij de rechter'', schrijft Rolf Krijnen, fractievoorzitter van KERN Bergen.

Aanmelden
Aanmelden kan via www.wozconsultants.nl. Aanmelden hiervoor dient binnen zes weken te gebeuren.

Meer berichten