Maarten Wiggers de Vries
Maarten Wiggers de Vries (Foto: Martijn Schwillens)

Ingezonden brief ontknoping Hansa-dossier: 'Geheimhouding geschonden?'

  •   keer gelezen   Politiek

Na anderhalf jaar niet naar raadsvergaderingen te zijn geweest kon ik het donderdag niet laten de ontknoping van het Hansa-dossier, waar ik zoveel jaren mijn tanden in had gezet, bij te wonen. Vanzelfsprekend draaide het om de vraag waarom de voltallige Boxmeerse raad voorjaar 2009 akkoord was gegaan met de schenking van 750.000 euro aan Lex de Lange. Waarom had de oppositie niet ingegrepen? Het antwoord is simpel: er was door het college al een overeenkomst met Hansa gesloten. Het geld moest toch betaald worden. En het wegsturen van het college op dat moment? Daar was geen enkele meerderheid voor. Veel opmerkelijker vond ik het donderdag dat de fractievoorzitters van CDA en LOF meenden te kunnen herhalen wat er in de vertrouwenscommissie, die twee jaar geleden de herbenoeming van de burgemeester had geleid, al dan niet zou zijn gezegd. Wat toen is besproken is vertrouwelijk en streng geheim. Er hebben al meermaals veroordelingen van raadsleden plaatsgevonden die meenden deze vertrouwelijkheid te kunnen schenden. De uitingen door de fractievoorzitters van CDA en LOF waren een direct gevolg van de eerste termijn van wethouder Hendriks. Zij beweerden in een vurig pleidooi ter verdediging van burgemeester Van Soest, en met grote stelligheid, dat er tijdens de herbenoemingprocedure met geen woord over het Hansa-dossier en de rol van de burgemeester zou zijn gesproken. Ze had blijkbaar in de gaten dat ze zich op glad ijs begaf, ze vroeg zich hardop af of wat ze deed wel mocht. Wethouder Hendriks was geen lid van de vertrouwenscommissie. Dat waren de fractievoorzitters. Het is echter de vraag of wat Hendriks deed slim was. Interessant is nu de vraag hoe zij denkt met zekerheid te kunnen weten dat er bij de herbenoeming van Karel van Soest 'met geen woord over dit dossier gesproken is'. Afsluitend gaf de burgemeester aan goed geluisterd te hebben en zijn lessen te hebben geleerd. Ik ben benieuwd of hij dan ook de daad bij het woord voegt en direct een onderzoek laat starten hoe het kan dat een wethouder met grote stelligheid meent te weten wat er in de beslotenheid van een vertrouwenscommissie al dan niet is besproken.
Maarten Wiggers de Vries,
Oud Raadslid Gemeente Boxmeer.

Meer berichten