Bergen streeft af op fiks tekort

  •   keer gelezen   Politiek

BERGEN | Als niet wordt ingegrepen koerst de gemeente Bergen in 2018 af op een flink tekort in het sociaal domein. Dat blijkt uit een 'winstwaarschuwing' die de burgemeester naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De gemeenteraad verdubbelde in de begroting 2018 het budget voor maatwerkvoorzieningen in de jeugdzorg tot 2,3 miljoen euro. De verwachting is dat zonder maatregelen de overschrijding van dit verdubbelde budget tussen de 0,6 miljoen euro en 1,3 miljoen euro zal bedragen. Dat is te lezen in een brief die burgemeester Pelzer richt aan de raadsleden.

Daarnaast moet nog invulling gegeven worden aan een bezuiniging van 1,2 miljoen euro die in de begroting is opgenomen om de financiële huishouding van de gemeente sluitend te krijgen.

Verplichtingen in 2018
Uit het bericht van de burgemeester blijkt tevens dat voor het totale budget van 1,8 miljoen euro aan maatwerkvoorzieningen in de WMO nu al verplichtingen zijn aangegaan. Dat betekent dat elke nieuwe aanvraag dit jaar tot een kostenoverschrijding zou kunnen leiden.

Lia Roefs
In december nam de gemeenteraad een motie van afkeuring aan tegen verantwoordelijk wethouder Lia Roefs (PK) omdat zij onvoldoende invulling zou hebben gegeven aan de verbetermaatregelen die moeten leiden tot terugdringing van de tekorten in het sociaal domein. Wethouder Roefs diende daarop haar ontslag in.

Meer berichten