Een ambulance.
Een ambulance.

Gemeenteraden Mook en Middelaar en Gennep sturen brandbrief

  •   keer gelezen   Politiek

GENNEP/MOOK | De gemeenteraden van gemeente Mook en Middelaar en gemeente Gennep hebben vorige week donderdag aan de zorgverzekeraars en Ambulancezorg Limburg Noord een brandbrief gestuurd. In de brief roepen zij de partijen op om het besluit om de proef met de extra ambulancepost in Gennep te beëindigen, te herzien. De proef stopt per 1 augustus.

"Wij hebben de stellige indruk dat u niet de zorg voor de inwoners maar het budget centraal stelt. Wij merken op dat u in uw berekeningen te eenzijdig heeft gekeken naar inwoneraantallen en te weinig naar aanrijtijden en afstanden", valt in de brief te lezen. Als voorbeeld worden onder meer de verblijfsrecreatieve- en zorgcomplexen en grote groepen kwetsbare inwoners in de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar aangehaald. "Voor Gennep in het algemeen en voor Mook en Middelaar in het bijzonder geldt voorts dat als met de ambulance binnen de gemeente Berg en Dal wordt gedoeld op de kern Beek de aanrijtijden weer naar historisch lage percentages dreigen te gaan." Volgens de gemeenteraden is het onbestaanbaar om als zorgverzekeraars op zo'n manier om te gaan met deze belangen.

Berekeningen
De gemeenteraden vragen dan ook om de berekeningen die aan dit besluit ten grondslag liggen openbaar te maken, waarbij wordt ingegaan op aanrijtijden en afstanden. De brief is een reactie op het eerdere bericht van AmbulanceZorg Limburg-Noord van vrijdag 13 juli om de proef in Gennep met een extra ambulance te stoppen.

Meer berichten