Burgemeester Wim Hillenaar wordt geflankeerd door Anita en Marie-José van het Burgerberaad in Cuijk. (foto: Martijn Schwillens)
Burgemeester Wim Hillenaar wordt geflankeerd door Anita en Marie-José van het Burgerberaad in Cuijk. (foto: Martijn Schwillens)

'Maak van Cuijkse Maaskade een plek voor ontmoetingen'

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | De gemeente Cuijk moet van de Maaskade 'een plek voor ontmoetingen' maken. Daarnaast moet de gemeente meer investeren in betere communicatie, extra groen binnen de openbare ruimte, burgers meer betrekken bij aanpassingen in het openbaar groen en een hogere betrokkenheid tonen met wijk- en dorpsbewoners rond grote projecten.

Door Martijn Schwillens

Dat zijn de adviezen die voort zijn gekomen uit het Burgerberaad, dat zaterdag na wekenlang overleg zijn climax beleefde in de Cuijkse raadszaal. In september gaven 175 (uitgenodigde) inwoners en ondernemers uit de gemeente Cuijk bij de eerste bijeenkomst aan wat zij qua leefbaarheid in hun wijk of dorp wilden verbeteren. Vervolgens werkte een 'inspiratiegroep' (circa 40 leden) aan het concreet maken van alle ideeën. Dat heeft nu geleid tot één concreet voorstel en nog eens vier adviezen die maandag 3 december worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Die mag zich alvast gaan buigen over het creëren van een ontmoetingsplek op de Maaskade. "Wij pleiten voor een multifunctionele invulling van de Maaskade, met een horecagelegenheid, loungestoelen en speeltoestellen. Het moet een verblijfsplein worden", presenteerde Henri Elbers. "Maak bijvoorbeeld een Romeins galjoen om toeristen te trekken."
De inspiratiegroep riep verder op tot een groenere inrichting van braakliggende terreinen in Cuijk, zoals het gebied rond de Cantheelen en het Homburgterrein. Ook moet de gemeente burgers bevragen in plaats van informeren voordat het openbaar groen in een wijk of straat wordt aangepakt. De andere adviezen gingen over een betere communicatie en betrokkenheid vanuit de gemeente.

Succes of niet?
Of het Burgerberaad een succes genoemd mag worden, is afhankelijk van wat de gemeenteraad doet met de adviezen. "We gaan hier zeker iets mee doen", onderstreepte burgemeester Wim Hillenaar, die tegelijkertijd een 'winstwaarschuwing' afgaf. "Dat wil niet zeggen dat alles morgen al is geregeld. Omdat vanaf het eerste overleg de ambtenaren betrokken zijn geweest bij het proces, kunnen we gelukkig wel snel stappen zetten."

Meer berichten