Cuijk aan de slag met taalachterstanden door extra te investeren in educatie voor peuters
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/maasdriehoek
Wethouder Joost Hendriks wil dat Cuijk fors gaat investeren in voor- en vroegschoolse educatie: 'Des te vroeger we beginnen, des te effectiever is een interventie.'
Wethouder Joost Hendriks wil dat Cuijk fors gaat investeren in voor- en vroegschoolse educatie: 'Des te vroeger we beginnen, des te effectiever is een interventie.' (Foto: Martijn Schwillens)

Cuijk aan de slag met taalachterstanden door extra te investeren in educatie voor peuters

  •   455 keer gelezen   Politiek

CUIJK | De gemeente Cuijk gaat de komende jaren fors investeren in voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook wil Cuijk elk jaar twee ton investeren in peuteraanbod. "Omdat wij achterstanden op het gebied van taal en gedrag al op jonge leeftijd aan willen pakken en daarmee kansenongelijkheid willen bestrijden", aldus onderwijswethouder Joost Hendriks (CDA).

Door Martijn Schwillens

Hendriks somt de voordelen van een gerichte aanpak nog maar eens op. "Preventie voor armoede, schuldenproblematiek, een fijne loopbaan, gezonde thuissituatie en gewoon mee kunnen doen in de maatschappij. Het voorkomt tweedeling", benadrukt hij. "Des te vroeger we beginnen, des te effectiever is een interventie. Alles wat na 12 of 18 jaar wordt gedaan, is minder effectief."

Voor alle peuters
Zodoende is de aanpak, samengevat in het beleidsstuk 'Voor alle peuters', gericht op de doelgroep 2- tot en met 6-jarigen. "Want het is aangetoond dat een taalachterstand inlopen na die leeftijd veel moeilijker is en ook een direct effect heeft op de verdere onderwijsontwikkeling", weet Hendriks. "De thuissituatie is vaak nog te beïnvloeden. Helaas zien we dat ouders het Nederlands onvoldoende beheersen of dat het thuis te weinig gesproken wordt. Ouderbetrokkenheid is doorslaggevend voor het succes. Zodoende dat wij een belangrijke rol zien weggelegd voor het consultatiebureau, dat 98% van de doelgroep meermaals ziet en ouders kan wijzen op de VVE-methoden en taalactiviteiten die aangeboden worden via de kindcentra (peuterspeelzalen en kinderopvang). Ook gaan we monitoren hoeveel kinderen we na een doorverwijzing daadwerkelijk terugzien op een kindcentrum. Ook wordt een doorlopende VVE-lijn verder versterkt in samenwerking met basisscholen, zodat de aanpak verdergaat als het kind eenmaal vier of vijf is."

Uitvoering van het beleid
Voor de uitvoering van het beleid worden veertig VVE-plaatsen gerealiseerd op vier locaties (IKC Dassenburcht, de Trommel, de Vlinder en Zeppelin). "Onze doelstelling is een bereik van negentig maar het liefst honderd procent van de doelgroepkinderen", vertelt Hendriks. "Ons beleid voorziet erin dat ieder doelgroepkind een voorschools aanbod van zestien uur per week gaat krijgen. Ook zijn er verschillende activiteiten die thuis worden gedaan. Door op scholen ouderkamers te maken en rolmodellen in te zetten, willen we de ouderbetrokkenheid vergroten. Het bereiken van risicogroepen en kwetsbare gezinnen heeft een hoge prioriteit."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5092957&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661552&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087098&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099673&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/maasdriehoek&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=582,583" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>