De stuwen bij Grave. (foto: Rijkswaterstaat)
De stuwen bij Grave. (foto: Rijkswaterstaat) (Foto: )

Mogelijk waterkrachtcentrale in de stuw bij Grave

  •   keer gelezen   Politiek

GRAVE | De afgelopen twee jaar is op initiatief van het platform Burgers Geven Energie en in samenwerking met de gemeenten Grave en Heumen, Oost NL en Royal Haskoning DHV een studie gedaan naar de mogelijkheden om bij de stuw van Grave energie uit water te winnen door middel van een waterkrachtcentrale.

"Behalve dat is gekeken naar de technische mogelijkheden en de hoeveelheid elektriciteit die kan worden opgewekt op deze plek, is de impact op vissen een belangrijk criterium," aldus de Graafse wethouder Ben Peters (CDA). "Ook is in kaart gebracht wat de rol van lokale duurzaamheidsinitiatieven kan zijn. Volgens de berekeningen kunnen ruim duizend huishoudens in beide gemeenten van duurzame stroom worden voorzien." Zijn collega Leo Bosland (GroenLinks) van de gemeente Heumen vult aan: "Uitgangspunt is om de centrale samen met burgercoöperaties te realiseren, zodat inwoners van beide gemeenten meeprofiteren van lokaal, opgewekte duurzame energie."
Platform Duurzaam Grave en Energiecoöperatie Heumen gaan meewerken aan de realisatie van het project. Met Rijkswaterstaat wordt overlegd om een vergunning te verlenen tot 2028. In dat jaar zal een nieuwe stuw worden gerealiseerd.

Meer berichten