Jan Linders wil zich vestigen aan de Rijksweg in Mook.
Jan Linders wil zich vestigen aan de Rijksweg in Mook. (Foto: Martijn Schwillens)

Juridisch getrouwtrek om komst Jan Linders in Mook

  •   keer gelezen   Politiek

MOOK | De gemeente Mook en Middelaar gaat in beroep tegen een uitspraak van de Rechtbank Limburg, die een bezwaar van supermarktondernemer Wim Voet tegen de vestiging van de Jan Linders aan de Rijksweg gegrond heeft verklaard. "Wij zijn het niet eens met de onderbouwing van de rechtbank", zegt wethouder Gertjan Wienhoven (DGP).

Door Martijn Schwillens

De keuze om in beroep te gaan tegen de uitspraak is volgens Wienhoven 'principieel'. "De discussie of een tweede supermarkt in Mook gewenst is, laten we aan anderen. Wij vinden dat we als gemeente betrouwbaar moeten zijn en dat doen we door ons te houden aan de kaders van het onderliggende bestemmingsplan. Dat voorziet in detailhandel op die plek (hoek Rijksweg-Prinses Beatrixstraat, red.)", stelt Wienhoven, die benadrukt dat de gemeenteraad van Mook en Middelaar in 2013 unaniem instemde om detailhandel op die locatie mogelijk te maken.
Desalniettemin vindt de Rechtbank Limburg dat het bezwaar van Voet (PLUS Mook) gegrond is, omdat de locatie te weinig parkeerplaatsen kent en de gemeente onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de gekozen locatie tot het 'centrum' behoort. Ook kan volgens de Rechtbank parkeeroverlast 'niet uitgesloten worden'. "Het gaat om één parkeerplaats (55 in plaats van de benodigde 56 plaatsen) te weinig. Die is gemakkelijk te realiseren", pareert Wienhoven. "Op alle mogelijke manieren is vastgesteld dat dit perceel is bestemd en aangewezen als het centrum."

Gewetensvraag
Of de vestiging van een tweede supermarkt in Mook wenselijk is, noemt de wethouder 'een gewetensvraag'. "Dat twee supermarkten van dezelfde inkoopformule zich op honderd meter van elkaar willen vestigen, is opmerkelijk. Maar dit is een gevecht tussen PLUS en Jan Linders. Wij zien geen rol voor de gemeente in dat gevecht, maar werken mee aan de vergunningsaanvraag omdat deze naar ons idee past in het bestemmingsplan."

Meer berichten