Het voormalige woonwagenkampterrein aan de Mergen in Mill ligt nu braak.
Het voormalige woonwagenkampterrein aan de Mergen in Mill ligt nu braak. (Foto: )

College voor de Rechten van de Mens tikt Mill op de vingers over woonwagenbeleid

  •   keer gelezen   Politiek

MILL | Het College voor de Rechten van de Mens (CvRM) heeft geoordeeld dat de gemeente Mill en Sint Hubert onderscheid maakt op grond van ras omdat het gemeentelijk woonwagenbeleid niet in overeenstemming is met het landelijke beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid.

De aanleiding voor deze uitspraak was een klacht van een inwoner. Volgens het College voert de gemeente een zodanig beleid dat er voor deze inwoner geen reëel zicht is op een woonwagenstandplaats. De gemeente werkt aan nieuw beleid en doet dit in afstemming met het rijk, de provincie en gemeenten in de regio. Zij realiseert zich dat deze werkwijze veel tijd vraagt. Onlangs bracht Commissaris van de Koning Wim van de Donk al een bezoek aan Mill om met het gemeentebestuur te praten over deze problematiek. Door het plan van aanpak wordt een groter beroep gedaan op het geduld van de belangstellenden voor een standplaats. De gemeente Mill en Sint Hubert moet uiterlijk 1 oktober richting betrokkene en CvRM aan kunnen geven wat zij gaat doen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
De problematiek rond de huisvesting van woonwagenkampbewoners kwam aan het licht na een publicatie in De Maas Driehoek in mei 2017. Aanleiding was een uitspraak van Raad van State, die toen een besluit van de gemeente om op een voormalig woonwagenkamp een woonwijk te bouwen, vernietigde. "De behoefte aan standplaatsen is er altijd geweest Het was alleen niet mogelijk bij de gemeente of bij Mooiland om je in te schrijven voor een wagen", liet woonwagenbewoonster Diana Maquiné toen optekenen in deze krant.

Meer berichten