De gemeenteraad van Sint Anthonis stemde in met een fusie als 'het door zuinigheid gespaarde geld in de kernen geïnvesteerd werd'.
De gemeenteraad van Sint Anthonis stemde in met een fusie als 'het door zuinigheid gespaarde geld in de kernen geïnvesteerd werd'. (Foto: Aileen van Tilburg)

Sint Anthonis geeft tot aan gemeentelijke fusie 25 miljoen euro uit

  •   keer gelezen   Politiek

SINT ANTHONIS | De gemeente Sint Anthonis wil tot aan de gemeentelijke herindeling met Cuijk en Boxmeer in 2022 zo'n 25 miljoen euro uitgeven aan verschillende projecten die de leefbaarheid in Sint Anthonis en haar kerkdorpen moet verbeteren. "Dit zijn deels normale investeringen die vergelijkbaar zijn met Cuijk en Boxmeer. De investeringen worden bekostigd uit onze zeer hoge reserves", verduidelijkt een woordvoerder van de gemeente.

Bij verschillende fracties in Cuijk en Boxmeer zijn vragen gerezen over (de gevolgen van) de investeringen die Sint Anthonis de komende jaren wil doen. Op het moment dat de gemeenteraad van Sint Anthonis instemde met een gemeentelijke fusie in 2017, heeft diezelfde raad als voorwaarde gesteld dat 'het door zuinigheid gespaarde geld in de kernen van de huidige gemeente geïnvesteerd wordt'. "Een herindeling met een financieel arrangement voor Sint Anthonis, juist om recht te doen aan de uitkomsten van het adviesrapport van Berenschot en om maximaal voorbereid op te gaan in de nieuwe gemeente", vervolgt een gemeentewoordvoerder. Dit alles heeft geleid tot het programma 'Prettig leven, nu en in de toekomst'. Tot aan 2022 wordt flink geïnvesteerd in laaggeletterdheid, in wonen met het oog op het behoud van inwoners, in groenblauwe schoolpleinen, Led-buitenverlichting en een oplossing voor leegstand in de agrarische sector. In het herindelingsontwerp dat op 28 oktober aan de drie raden wordt voorgelegd, is ook het uitvoeringsprogramma van de gemeente Sint Anthonis en de financiering daarvan opgenomen.

Geen financiële gevolgen
Een woordvoerder van de gemeente Sint Anthonis benadrukt dat de investeringen geen financiële gevolgen hebben voor inwoners van Cuijk en Boxmeer. "Het gaat niet om structurele kosten, maar om eenmalige kosten die vooraf zijn vastgesteld. De kosten voor deze projecten komen niet voor rekening van de andere fusiegemeenten." Projecten die doorlopen na 1 januari 2022, wanneer de herindeling een feit is, kunnen dus ook na deze datum worden afgerond.

Meer berichten