Gemeentehuis in Boxmeer.
Gemeentehuis in Boxmeer. (Foto: Martijn Schwillens)

Begroting Boxmeer: financieel gezond, ruimte om te investeren

  •   keer gelezen   Politiek

BOXMEER | De gemeente Boxmeer presenteert begin november een 'structureel en reëel sluitende begroting' voor 2020. De gemeentelijke lasten voor burgers en ondernemers blijft nagenoeg gelijk. De stijging van de OZB ligt onder het landelijke inflatiepercentage. Boxmeer wil in 2020 investeren in leefbaarheid, openbare werken, economische en ruimtelijke ontwikkeling.

"Onze financiële positie is evenwichtig en gezond. Wij kunnen de begroting 2020 inclusief meerjarenbegroting sluitend presenteren, ondanks de nodige tegenwind en enkele grote uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Voor 2020 krijgt Boxmeer te maken met stijgende kosten in het sociaal domein, zoals jeugdhulpverlening en WMO. Uitdagingen zijn de herindeling met Cuijk en Sint Anthonis en het realiseren van voldoende woningen.

Leefbaarheid en openbare werken
De begroting voor volgend jaar maakt duidelijk dat extra zal worden geïnvesteerd in een fietspad aan de Stationsweg in Boxmeer, extra fietsvoorzieningen, verlichting aan de Maasstraat in Boxmeer en reconstructie van de Urlingsestraat in Oeffelt. Het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie wordt geconcretiseerd, met als zwaartepunten de Maasheggen en Oorlogsmuseum Overloon.
Op het gebied van leefbaarheid wordt ook in 2020 geïnvesteerd. Geplande projecten zijn (ver)nieuwbouw van het MFC in Sambeek, de renovatie van de sporthal in Oeffelt. Ook staat de vervangende nieuwbouw van de school in Overloon op de planning.

Beleid
Boxmeer zet in op verdere samenwerking tussen de verschillende instellingen voor een sluitende zorgstructuur. Armoedebeleid blijft een prioriteit en de inzet van straatcoaches zal worden gecontinueerd of zelfs uitgebreid. Daarnaast wil Boxmeer de openbare ruimte verder klimaatbestendig inrichten.
De Boxmeerse raad behandelt op 7 november de begroting 2020.

Meer berichten