De gemeente Cuijk investeert 100.000 extra in preventief jeugdbeleid.
De gemeente Cuijk investeert 100.000 extra in preventief jeugdbeleid.

Cuijk investeert ton extra in preventief jeugdbeleid

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | De gemeente Cuijk gaat 100.000 euro extra investeren in preventief jeugdbeleid. Doel is te voorkomen dat jongeren een indicatie krijgen. "Met de maatregelen die voortkomen uit deze investering hopen we te voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen", laat wethouder Joost Hendriks (CDA) weten.

Door Martijn Schwillens

"Preventief jeugdbeleid is één van de doelstellingen van deze coalitie en ik ben dan ook erg blij dat we een plan kunnen presenteren dat vol inzet in het voorkomen van specialistische jeugdzorg", vervolgt Hendriks. "We zetten hiermee in op het bevorderen van beschermende en positieve factoren in het leven van kinderen en gezinnen, om zo risico's te voorkomen dan wel aan te pakken."

Betaalt zichzelf terug
Volgens de gemeente Cuijk betaalt het voorkomen van een klein aantal interventies zich in specialistische jeugdzorg 'in termen van kosten snel uit'. Ter illustratie: één plaatsing in een gesloten jeugd-zorginrichting kost de gemeente Cuijk al 55.800 euro per jaar. Ook de jeugdpartners in Cuijk (onder meer onderwijs, GGD, kinderopvang, Sociom en zorgaanbieders) hebben de noodzaak van preventief jeugdbeleid bij het opstellen van dit plan bevestigd. De adviesraad Sociaal Domein vindt het beleidsplan 'een prima concept met brede aandacht op alle vlakken van te voeren jeugdbeleid'.

'Hulp voor situatie escaleert'
In het jeugdbeleidsplan 'Opgroeien? Geen probleem!' wordt ingezet op een viertal pijlers: preventieve interventies (30.000 euro), de inzet van schoolmaatschappelijk werk (35.000 euro), jongerenwerk (25.000 euro) en projecten (10.000 euro). Vroegtijdig signaleren en lichte ondersteuning zorgen er volgens de gemeente voor dat later geen dure zorg nodig is. Er wordt naar eigen zeggen in Cuijk al preventief gewerkt, maar er missen een aantal cruciale zaken 'die bewezen effectief zijn voor een sluitend preventief jeugdbeleid'. "We willen nog eerder bij gezinnen thuis komen, zodat we al hulp kunnen bieden voordat een situatie escaleert", verduidelijkt Hendriks. Preventief jeugdbeleid wordt door de gemeente ook gezien als een investering met een 'financieel positief effect'. Zodoende wordt in de begroting vanaf 2021 een oplopende besparing ingeboekt, oplopend tot 150.000 euro per jaar in 2023 en de jaren erna.
De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel. Begin 2022, na een looptijd van twee jaar, wordt een evaluatie uitgevoerd. De CDA-fractie heeft aangegeven 'dat eerder moet worden ingegrepen als die noodzaak er is'.

Meer berichten