Stadhuis in Gennep
Stadhuis in Gennep (Foto: )

Begroting Gennep: OZB en afvalstoffenheffing omhoog, investeren in wegen

  •   keer gelezen   Politiek

GENNEP | Afgelopen week heeft het college van B en W in Gennep de ontwerpbegroting voor 2020 en daarop volgende jaren vastgesteld. De OZB gaat iets omhoog, terwijl er wordt geïnvesteerd in het Kind Expertise Centrum en aanpassingen aan de Zwarteweg in Milsbeek. Ook komt er een onderzoek naar een mogelijke verbindingsweg tussen de Ringbaan en de N271.

Ook wil de gemeente onder andere investeren in de kwaliteit van de Gennepse begraafplaats, de nieuwe centrumvisie en het onderhoud van de bosranden.

Wmo en jeugdzorg
Net als in veel andere gemeenten nemen in Gennep de kosten voor de zorg en ondersteuning toe. De komende tijd gaat de gemeente onderzoeken hoe de Wmo en jeugdzorg ook in de toekomst betaalbaar kunnen blijven, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.

Lokale lasten
De inwoners van gemeente Gennep gaan in 2020 iets meer betalen voor de OZB. De toeristenbelasting blijft op hetzelfde peil als de afgelopen jaren. De afvalstoffenheffing gaat omhoog door gestegen kosten van de afvalverwerking en blijft kostendekkend. De rioolheffing verandert niet.

Gemeenteraad aan zet
De gemeenteraad heeft het laatste woord over de begroting. Op 4 november staat dit onderwerp op de agenda van de raadsvergadering. Deze vindt plaats in de raadszaal van het oude stadhuis en begint om 16.00 uur. De conceptbegroting is te vinden op www.gennep.nl.

Meer berichten