Het Schilderspad in Boxmeer gaat afgesloten worden.
Het Schilderspad in Boxmeer gaat afgesloten worden. (Foto: Martijn Schwillens)

Schilderspad gaat dicht, onderzoek naar alternatieve fietsroute

  •   keer gelezen   Politiek

BOXMEER | Het Schilderspad in Boxmeer wordt afgesloten voor alle fietsers en voetgangers. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar een beter alternatief voor het omleggen van de fietsroute via de Rembrandt van Rijnstraat en Oranjestraat.

Dat is de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering donderdagavond. De coalitiepartijen CDA, LOF en VDB/LO stemden in met een door henzelf ingediend amendement. De voltallige oppositie (SP, PK en VVD) was tegen de plannen. Dat ook het CDA haar handtekening onder het amendement heeft gezet, mag gerust opmerkelijk worden genoemd. Bij de commissievergadering in juni was met name CDA nog erg kritisch over de plannen uit angst dat het verkeersprobleem met fietsers zich zou verplaatsen naar de Graafseweg. In het amendement is echter niets opgenomen om verkeersopstoppingen op de kruising met de Sint Anthonisweg te voorkomen. Ook is niets opgenomen om de veiligheid te verbeteren voor leerlingen die op de terugweg van school alsnog de kruising bij de Stationsstraat-Spoorstraat moeten nemen, in juni nog een heikel punt voor de christendemocraten. De omslag van het CDA was ook tegen het zere been van Thomas van der Weer van PK. "Als gemeente zouden we naar de totale ontsluiting van Boxmeer moeten kijken. Door in te stemmen met deze maatregel, ontnemen we onszelf de kans om integraal te kijken naar de verkeersstromen. Duidelijk is dat op de kruising bij de Gamma er geen fietser meer bij kan. Met dit besluit is zeker Boxmeer-Noord niet geholpen." Ook de VVD uitte kritiek. "Het probleem wordt hierdoor verlegd naar de Graafseweg en wordt mogelijkerwijs nog groter dan het nu is. Ontwikkel eerst een visie en kom dan met een plan", riep fractieleider Judith Logtens op. Johan Koelman (SP) vond dat de coalitie 'met oogkleppen op' naar een oplossing heeft gezocht. "Afsluiting van het Schilderspad lost helemaal niets op. Bovendien is het schandelijk dat de wijkraden niet zijn betrokken bij deze plannen."

Doorstroming
Een fietstunnel onder de Spoorstraat of ondertunneling van de weg onder het spoor zijn uit financieel oogpunt geen optie. Achterliggende gedachte van het amendement is de eis van ProRail 'dat de nieuwe fietsoversteekplaats minimaal 27 meter van de overweg moet liggen'. Dat is nodig omdat de verkeerssituatie bij de spoorwegovergang in de toekomst gevaarlijker wordt, omdat de spoorbomen korter dicht zullen zijn doordat de treinen sneller kunnen aan- en afrijden door een spoorverdubbeling. "Dit verhoogt de doorstroming van het autoverkeer", stelt Twan Stiphout (CDA).

Meer berichten