Sluiting van de bibliotheek in Haps is één van de ombuigvoorstellen waar de Cuijkse gemeenteraad zich over gaat buigen.
Sluiting van de bibliotheek in Haps is één van de ombuigvoorstellen waar de Cuijkse gemeenteraad zich over gaat buigen. (Foto: Martijn Schwillens)

Cuijk moet weer bezuinigen: Biebs dicht, strooiroute aanpassen of toch subsidies schrappen?

  •   keer gelezen   Politiek

CUIJK | De gemeente Cuijk moet voor volgend jaar opnieuw fiks bezuinigen. Omdat een vernieuwde groteske OZB-verhoging op weinig steun kan rekenen, is gezocht naar verschillende 'ombuigvoorstellen'. Hiertoe behoren onder andere de sluiting van de biebs in Haps en op scholen, minder strooien, versobering van groenonderhoud en het schrappen van subsidies.

Door Martijn Schwillens

In 2016 was het 'De Lijst', in 2017 de stofkam en vorig jaar een historische OZB-verhoging van maar liefst 30 procent. Voor het vierde jaar op rij moet de gemeente Cuijk (flink) bezuinigen en dus wacht de Cuijkse gemeenschap opnieuw een aantal maatregelen om de gemeentefinanciën op orde te krijgen. "Wij hebben kritisch gekeken in onze begroting 2020-2023 om te komen tot een sluitende begroting. Wij hebben daarbij gekeken in hoeverre er bezuinigingen of extra inkomsten gerealiseerd zouden kunnen worden. (...) Dit heeft geleid tot een lijst van zaken die besparingen of extra inkomsten opleveren", stelt het college van B en W, dat nu voorstelt om het met veel bombarie opgetuigde Burgerberaad in 2020 niet te organiseren (besparing 10.000 euro), openbare kunst niet langer structureel te onderhouden (30.000 euro) en de strooiroute aan te passen, waardoor er op minder wegen wordt gestrooid (7.000 euro).

Grotere maatregelen
Grotere maatregelen waarmee in één klap veel geld kan worden bespaard, zijn verdere versobering van het groenonderhoud (100.000 euro) of een streep zetten door verkeersveilige oplossingen op de kruising Kalkhofseweg/Oeffeltseweg en maatregelen aan de Cuijkseweg in Haps (70.000 euro). Ook het sluiten van de bibliotheek in Haps, het schrappen van alle schoolbiebs of het stopzetten van subsidies voor de aanpak van laaggeletterdheid behoren tot de mogelijkheden. Ook wil de gemeente de OZB met één procent extra (van 2 naar 3%) verhogen.
De gemeenteraad buigt zich 7 november over de 'ombuigvoorstellen', die ertoe moeten leiden dat het tekort in 2020 uitkomt op 350.000 euro en in 2023 zorgen voor een overschot van vijf ton.

Meer berichten