VVD zoekt lokale initiatieven voor groen-blauwe handdrukken van 500 euro

  •   keer gelezen   Politiek

LAND VAN CUIJK | De Groen-blauwe handdruk, bestaande uit een bedrag van 500 euro, is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor bijzondere projecten of initiatieven met een maatschappelijk raakvlak met water. De VVD-fracties in de regio Land van Cuijk roepen op om een mooi initiatief 'boven water te krijgen' en hen aan te dragen.

Voorbeelden zijn initiatieven op het gebied van klimaat, duurzaamheid, natuur of beleving. In totaal acht prijzen wordt vanuit de vier regionale commissies, toegekend aan inwoners, (agrarische) bedrijven of werkgroepen/verenigingen. Namens 'Raam' (Land van Cuijk en omliggende regio) hebben de VVD'ers Maartje Roelofs (Cuijk), Sjaak van Zinderen (Boxmeer) en William de Kleijn (Herpen) zitting in de regiocommissie. Deze commissieleden zijn oog en oor voor wat er leeft in de streek en geven signalen door aan het bestuur. Zij zijn ook aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven, agrariërs en andere belanghebbenden en gaan in een vroeg stadium met het bestuur in gesprek over het beleid, beheer- en onderhoudsplannen en werkzaamheden in onze streek.
Jaarlijks worden er door het waterschap mooie maatschappelijke initiatieven beloond uit de voordrachten die de leden van de regiocommissie doen. "Als VVD betrekken wij u hierbij en roepen u op om ons een bijzonder initiatief, bij u in de straat, dorp, stad of vereniging aan te rijken. Wij zullen dit initiatief inbrengen in de regiocommissie en het voorstel toelichten", aldus de VVD. De winnaars ontvangen de groen-blauwe handdruk van 500 euro. Meedoen kan via info@vvd-aaenmaas.nl of www.vvd-aaenmaas.nl

Meer berichten