Astrid Bannink (LPG) en fractiegenoten in gesprek met Ben Peters (CDA).
Astrid Bannink (LPG) en fractiegenoten in gesprek met Ben Peters (CDA).

Verhit debat in raadzaal Grave over toekomst gemeente

  •   keer gelezen   Politiek

GRAVE | Op dinsdagavond 29 oktober, na de bespreking over tal van bezuinigingen in de gemeente Grave, wordt aan alle 'niet raadsleden' gevraagd de raadszaal te verlaten. Er volgt een besloten vergadering over de ontstane situatie nu Boxmeer, Sint Anthonis en Cuijk concretere  stappen gezet hebben op weg naar een gemeentelijke fusie. Op het besluit van de drie gemeenten kan een zienswijze worden ingediend tot 24 december. De vraag ligt voor of de gemeenteraad Grave gaat reageren en met welke inhoud; door de gezamenlijke raad of door partijen zelf.

Door Annelies Graafsma

Niet alle raadsleden wensen een overleg achter gesloten deuren. En een aantal burgers heeft zich tot de griffier gewend, o.a. over het besloten karakter. Als na een kwartier de raadzaal weer vrijgegeven wordt, volgt er een verhit debat. Dit gaat niet over de herindeling zelf maar over het initiatief van de oppositie om met burgers te spreken over de toekomst van Grave in het Land van Cuijk. De oppositie organiseerde drie weken geleden een zeer druk bezochte bijeenkomst in Gassel over dit onderwerp en over het houden van een nieuwe peiling onder de bevolking. 

Alles in de strijd
Astrid Bannink, fractievoorzitter van LPG, tegenstander van het opgaan van Grave in één gemeente Land van Cuijk, laat er geen gras over groeien en gooit alles in de strijd. Emotioneel werpt ze de oppositie voor de voeten: "U heeft een avond georganiseerd en vervolgens gevraagd of wij ook deel kunnen nemen". De LPG is niet op de uitnodiging ingegaan, maar heeft wel iemand gestuurd. Deze bezoeker heeft een bandopname gemaakt. " Ik vind het schandalig dat de oppositie ons en het CDA verantwoordelijk houdt voor het houden van besloten vergaderingen." Bannink verwijt de oppositie dat ze mensen voor hun karretje gespannen hebben om de griffier te benaderen om de bespreking van vanavond openbaar te maken. Bannink richt haar pijlen met name op D66 en Liberaal Land van Cuijk, net  als VPGrave nadrukkelijk voorstander van een openbare discussie over de herindeling.  De partijen wijzen de beschuldigingen van Bannink resoluut van de hand. De verwijten van Bannink lijken geen stand te houden als blijkt dat het benaderen van de griffier door een burger (bron bekend bij red.) buiten medeweten van de oppositie plaatsvond.

Iedereen een zienswijze
Als gemeenteraad wel of niet een zienswijze indienen op het besluit van Cuijk-Boxmeer-Sint Anthonis, wordt na het emotionele debat en alle verwijten een lastige kwestie voor de verdeelde Graafse gemeenteraad. Burgemeester Lex Roolvink brengt de gemoederen weer tot bedaren door te wijzen op de procedurele kant. "Iedereen kan in principe een zienswijze indienen; ik wijs erop dat de tijd dringt, dus stem deze week met elkaar af", is zijn advies. Een advies dat raadsbreed overgenomen wordt. In de raadsvergadering van 5 november worden de vervolgstappen besproken.

Meer berichten